Yhteisvastuukeräyksestä lahjoitus Vivo-valmennukselle

Jyväskylän seurakunta on päättänyt lahjoittaa vuoden 2022 yhteisvastuukeräyksen paikallisesta tuloksesta osuuden Gradian Vivo-valmennukselle. Seurakunnan erityisnuorisotyö on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Gradian kanssa.

Lahjoitussumma käytetään Vivo-valmennuksessa olevien nuorten yhteiseen tekemiseen.   Keräystuottoa on hankala ennakoida, mutta seurakunnan aiempien vuosien kokemuksen mukaan puhutaan noin 3000 eurosta.  

Evankelis-luterilaisen kirkon yhteisvastuukeräys on vuosittainen hyväntekeväisyyskeräys. Sen tuotosta 40 prosenttia käytetään kotimaassa ja 60 prosenttia ohjataan Ulkomaanavun kautta kehittyvien maiden katastrofirahastoon. Alueseurakunnat saavat osoittaa omasta keräyspotistaan 20 prosenttia johonkin paikalliskohteeseen.

Koronapandemian sekoitti monen elämän

”Haastoin seurakuntamme nuoriso- ja kasvatustyöntekijät keskustelemaan nuorten ja lasten tilanteesta. Erityisesti pohdimme koronapandemian sulkutoimien seurauksia. Moni jäi sulkutoimien myötä varsin yksin. Hyvin nopeasti kohteeksemme valikoituikin Vivo-valmennus”, kertoo Jyväskylän seurakunnan diakonian asiantuntija Kirsi Lepoaho.

Vivo-valmennuksen nimen lyhenne tulee sanoista virtaa, innostusta, voimaa ja osallisuutta. Kyse on valmennusprosessista, joka on yksi Gradian keino kasvattaa opiskelijan arjenhallintaa, jäsentää omanäköisen hyvän elämän tekijöitä sekä turvata opintojen edistyminen.

Valmennusjakso kestää nuoren tilanteesta riippuen muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Vuosittain valmennuksessa on reilu sata perusopetuksen jälkeisissä tutkinnoissa Gradiassa opiskelevaa nuorta. Lukiolaisia heistä on noin 20 prosenttia ja ammatillisia opiskelijoita noin 80 prosenttia.

Korona on selkeästi jättänyt jälkensä, ja se näkyy Vivon toiminnassa mm. hakeutujien määrän kasvuna.

Vivon käytännön arjen toiminnasta vastaava projektipäällikkö Niina Ojanperä pitää yhteistyötä muiden nuorten parissa toimivien kanssa kullanarvoisena.

”Yhteistyötahomme järjestävät toimintaa, jolla moni Vivo-valmennuksessa olevakin rohkaistuu Vivon lisäksi osallistumaan ja tapaamaan muita. Nämä kohtaamiset linkittyvät pedagogiseen prosessiimme mainiosti.”

Vivon hyväntuuliset valmentajat ovat sitä mieltä, että nuorten parissa työskentely antaa itsellekin paljon

Vivon hyväntuuliset valmentajat ovat sitä mieltä, että nuorten parissa työskentely antaa itsellekin paljon!

Ihmisen ei ole hyvä olla yksin

Nuorten yksinäisyys on iso ongelma, jota korona vielä kasvatti. Siihen haetaan ratkaisuja niin seurakunnassa kuin Vivo-valmennuksessakin.

Ratkaisut ovat hyvin konkreettista tekemistä. Nuorten parissa työskentelevät huolehtivat siitä, että nuoret tuntevat heidät. Tutustuminen etenee yhteisen tekemisen parissa ja luottamus rakentuu. Moni keskustelu on käynnistynyt pienryhmätoiminnassa, yhteisillä retkillä, luonnossa.

Yksinäisyyden juurisyitä on joskus vaikea nähdä, toisinaan ne taas ovat ilmiselviä, kuten esimerkiksi kiusatuksi joutuminen. Nuori vetäytyy, eikä hänelle kerry vuorovaikutuksen harjoittelutilanteita. Toisten kanssa olemista ei yksin voi oppia.

”Yhdessä tekeminen on luontevaa yhdessäoloa. Oikeat sanat tulevat, kun ilman käsikirjoitusta tai toimintakaavoja istutaan vaikkapa nuotiolla rauhassa. Ja ihan hiljaakin voi olla”, kuvaa Jyväskylän seurakunnan erityisnuorisotyönohjaaja Petri Grönholm.

Seurakunnan nuorisotyö Gradian kampuksilla

Gradialla on omat nuorisotyönohjaajat Mira Huotari ja Heli Metsänen. Seurakunnan nuorisotyön yhteistyö heidän kanssaan on tiivistä.

Petri Grönholm  on yksi niistä seurakunnan nuorisotyöntekijöistä, jotka säännöllisesti työskentelevät myös Gradian kampuksilla. Jokaisella kampuksella on erityisnuorisotyöntekijän päivystys vähintään kerran kahdessa viikossa, usein viikoittainkin.

Viitaniemessä toimivat Petri Grönholm ja Pasi Toivola, Priimuksella Ulla-Maija Grönholm ja Marjo Nieminen, Kankaalla Ilkka Göös, Kukkulalla Katri Lehikoinen, Musiikkikampuksella Leila Jokiniemi ja lukiokoulutuksen parissa Marjo Ronkainen ja Päivi Helenius.

Niin Kirsi Lepoaho kuin Petri Grönholmkin painottavat, että kirkon nuorisotyössä auttaminen on ykkösasia. Uskonto edellä ei mennä, eikä uskonnosta puhuta, jos nuori itse ei tee aloitetta.

"Autamme kaikkia avun tarvitsijoita. Kunnioitamme sitä periaatetta, että ihminen puhuu siitä, mistä hän haluaa puhua.” Kirsi Lepoaho sanoo.

Yhteisvastuukeräys jatkuu vuoden loppuun. Lisätietoja keräykseen osallistumisesta: https://www.jyvaskylanseurakunta.fi/yhteisvastuu

Lisätietoja

Kirsi Lepoaho, diakonian asiantuntija, Jyväskylän seurakunta, puh. 050 521 5416, kirsi.lepoaho@evl.fi 
Petri Grönholm, erityisnuorisotyönohjaaja, Jyväskylän seurakunta, puh. 040 509 8060, petri.gronholm@evl.fi 
Niina Ojanperä, projektipäällikkö, Vivo-valmennus, Gradia, puh. 040 341 6181, niina.ojanpera@gradia.fi