Yhteistyömme Yrityskylä Keski-Suomen kanssa

Yrityskylä on maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu suomalainen oppimiskokonaisuus. Yrityskylän kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnatut oppimiskokonaisuudet muodostavat työelämän, talouden ja yhteiskunnan teemoja käsittelevän oppimispolun. Näiden teemojen ohella Yrityskylä kannustaa nuoria yritteliäisyyteen.   

Yrityskylän tavoitteena on, että jokaisella suomalaisella olisi rohkeutta ja intoa toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. Yrityskylä toimii valtakunnallisesti yhdeksällä alueella Suomessa ja tavoittaa lähes 88 000 kuudes- ja yhdeksäsluokkalaista lukuvuodessa. Yrityskylä kehittää tutkitusti nuorten talousosaamista. 

Yrityskylä Alakoulu – koululaisten oma yhteiskunta 

Gradia tukee Yrityskylä Alakoulun toimintaa Keski-Suomen alueella. Yrityskylä Alakoulun oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan ja saa palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa. Yrityskylä Alakoulun oppimisympäristö ilmentää alueen todellisia työpaikkoja ja elinkeinoelämää. Yrityskylä Keski-Suomi tavoittaa lukuvuosittain 3 000 kuudesluokkalaista opettajineen.

Gradia ja Jyväskylän yliopisto muodostavat yhteisen kampuksen Yrityskylässä. Gradia tarjoaa yritysten työntekijöille erilaisia työkorttikoulutuksia kuten työturvallisuuskortti ja hygieniapassi. Lisäksi Gradia tutkii yhdessä yliopiston kanssa, minkälaista opetusta ja osaamista tulevaisuuden työelämä tarvitsee. Gradia vastaa Yrityskylän toisen asteen koulutuksesta.

Gradialla oppilaat pääsevät työskentelemään rehtorin, asiakkuuspäällikön ja opettajan toimenkuvissa.

Rehtori hoitaa hallinnon tehtäviä ja tuo tutuksi Gradian opiskelumahdollisuuksia yhdessä opettajan kanssa. Rehtori vastaa kaupungin kanssa tehtävästä sidosryhmäyhteistyöstä.

Asiakkuuspäällikkö vastaa Yrityskylän johtajien kouluttamisesta. Asiakkuuspäällikkö osallistuu lisäksi uuden koulurakennuksen suunnitteluun.

Opettaja järjestää yhteistyössä rehtorin kanssa koulutusalainfon ja tarjoaa täydennyskoulutusta Yrityskylän yrityksille.

Yrityskylä tarjoaa kunnille ja kouluille laadukkaan ja oppimisen iloa tulvivan, opetussuunnitelmaa toteuttavan oppimiskokonaisuuden. Toiminnan takana on Talous ja Nuoret TAT ry.