Valtakunnalliset ammatillisen koulutuksen asuntolaohjauksen päivät Jyväskylässä 14. -15.6.2018

Tämän vuoden valtakunnalliset ammatillisen koulutuksen asuntolaohjauksen päivät järjestetään Jyväskylässä Gradia Jyväskylän Harjun kampuksella 14.–15.6.2018. Päiville on ilmoittautunut kaikkiaan 86 asuntolaohjauksen ammattilaista 24 eri koulutuksen järjestäjän organisaatioista.

Tänä vuonna päivien teemoina ovat asuntolaohjaajien työhyvinvointi ja ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset asuntolatoimintaan.

Asuntolatoiminta on ammatillisen koulutuksen opintososiaalinen etu opiskelupaikkakunnalle muuttaville ammatillista perustutkintoa suorittaville opiskelijoille. Lukuvuonna 2017-2018 asuntolatoimintaa tarjosi 76 ammatillisen koulutuksen järjestäjää ja asuntoloissa asui Opetushallituksen tilaston mukaan 9660 opiskelijaa.

Maksuton asuntola-asuminen on merkittävin toisen asteen opiskelijoiden taloudellista eriarvoisuutta vähentävä tekijä. Asuntolatoiminnan on myös todettu edistävän tehokkaasti ammatillisen koulutuksen läpäisyä.

Asuntolatoiminnan keskeiset vaikuttajat, asuntolaohjaajat ja asuntolatoimintaan osallistuva opiskelun tukihenkilöstö, kokoontuvat vuosittain kesäkuussa valtakunnallisille koulutus- ja neuvottelupäiville kehittämään omaa osaamistaan ja yhtenäistämään asuntolatoimintaa ammatillisen koulutuksen oppimisympäristönä. Torstaina työhyvinvointia käsitellään asiantuntijaluentojen, vertaispohdinnan ja käytännön harjoitusten muodossa. Hyvinvoiva ohjaaja jaksaa ohjata ja olla esimerkkinä opiskelijoille. Perjantaina asuntolatoiminnan merkitystä uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa valottavat opetus- ja kulttuuriministeriön neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson, Opetushallituksen opetusneuvos Kaisa Räty  ja SAKU ry:n verkostokoordinaattori Ville Virtanen.

Päivien järjestelyistä vastaavat Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia.

Valtakunnallisten asuntolaohjauksen päivien järjestäjät toivottavat tiedotusvälineiden edustajat tervetulleiksi vierailemaan tapahtumassa.

Ohjelma:
http://www.asuntolaohjaajat.net/2018/ohjelma

Lisätietoja

Ville Virtanen, verkostokoordinaattori, SAKU ry,  puh. 040 563 1456, veevee.virtanen(at)sakury.net
Rauni Gylden, opiskelijapalvelupäällikkö, Gradia, puh. 040 341 6163, rauni.gylden (at) gradia.fi

--

Opetushallituksen raportit ja selvitykset 2012:5 ”Selvitys toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen asuntoloista”
https://www.oph.fi/download/141002_Selvitys_toisen_asteen_ammatillisen_peruskoulutuksen_opiskelija-asuntoloista.pdf

Opetushallituksen raportit ja selvitykset 2016:2: ”Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asuntolat 2015 – tiivistelmä”
https://www.oph.fi/download/176981_ammatillisen_peruskoulutuksen_opiskelija-asuntolat_2015_tiivistelma.pdf

Asuntolatoiminnan käsikirja koulutuksen järjestäjille ja asuntolaohjaajille:
http://arjenarkki.fi/hyvinvointia/asuntolatoiminnankasikirja

Asuntolatoiminta edistää läpäisyä ja on merkittävä eriarvoisuuden tasoittaja
https://hyvinvointihaaraaja.blogspot.com/2018/05/asuntolatoiminta-edistaa-lapaisya-ja-on.html

Majoituksella ja asuntolatoiminnalla on suuri ero 
http://veeveevirtanen.omablogi.fi/majoituksella-ja-asuntolatoiminnalla-on-suuri-ero/