Vakuutukset

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on vakuuttanut opiskelijansa tapaturmien varalta, jotka sattuvat varsinaisella kouluajalla, työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana tai matkalla suorinta tietä kodista kouluun/työharjoittelupaikalle tai koulusta/työharjoittelupaikasta kotiin.

Ohje opiskelijalle tapaturman sattuessa

  • Ilmoita viipymättä opettajallesi aina, jos sinulle on sattunut tapaturma koulussa tai muutoin opiskeluun liittyvissä tilanteissa.
  • Ota yhteyttä opintosihteeriin, joka tekee tapaturmasta vahinkoilmoituksen ja antaa sinulle lisäohjeita hoitoon hakeutumisessa.
  • Muista vastata heti vakuutusyhtiön tekemiin mahdollisiin lisätiedusteluihin, jotta vahinkoasian käsittely ei viivästy.
  • Lisätietoa vakuutusasioissa saat opintosihteereiltä.