Uusi palvelu työnantajille harjoittelu- ja työpaikkojen ilmoittamiseen

Gradia on avannut työnantajille uuden palvelun, jolla he voivat ilmoittaa Gradian opiskelijoille harjoittelu-, oppisopimus- tai työpaikoista, kausi- ja keikkatöistä, sijaisuuksista sekä muista työ- ja opiskeluprojekteista. Lisätiedot ja sähköinen lomake löytyvät osoitteesta gradia.fi/opiskelijarekry.

Avoimet paikat julkaistaan Gradian opiskelijaintrassa, ja niitä välitetään myös tiedoksi sopiville ammattialoille ja opiskelijoille. Uusi palvelu korvaa käytöstä poistuneen Duuni Gradia -rekrytointipalvelun.

Erityisesti tarve harjoittelupaikoille

Gradian opiskelijat tarvitsevat opintojensa aikana erityisesti harjoittelupaikkoja, joissa he voivat suorittaa koulutussopimuksella käytännön harjoittelujaksoja ja näyttöjä. Lisäksi Gradiasta valmistuu ympäri vuoden eri alojen ammattilaisia, jotka etsivät työpaikkaa.

Harjoittelupaikkoja tarjoamalla työnantajalla on tilaisuus tulla tunnetuksi ja olla sitä kautta luomassa tulevaisuuden tekijöitä. Lisäksi hyvä harjoittelu takaa opiskelijoiden kiinnostuksen työnantajaa kohtaan valmistumisen jälkeenkin.

Gradian tarjoamia rekrytoinnin ratkaisuja

Kun työnantajalla on tarve rekrytoida uutta osaavaa työvoimaa, kannattaa silloin hyödyntää Gradian tarjoamia rekrytoinnin ratkaisuja.

Työnantajien käytössä on useita eri rekrytoinnin mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi tarjota opiskelijalle harjoittelupaikkaa koulutussopimuksella tai työpaikkaa oppisopimuksella. RekryKoulutus ja työvoimakoulutus voivat olla myös hyviä väyliä uusien työntekijöiden rekrytoinnissa.

Gradian työelämäpalveluiden asiakkuuspäälliköt kertovat mielellään näistä mahdollisuuksista lisää ja auttavat työnantajia valitsemaan sopivimmat rekrytoinnin ratkaisut.

Lisätietoja

Asiakkuuspäällikkö Petra Leppäharju-Lipitsä, Gradian työelämäpalvelut, puh. 040 341 6364, petra.leppaharju-lipitsa@gradia.fi