Urasuunnitelmien kautta unelmiin

Gradia Jämsän nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon opiskelijat Nina Friman, Tanja Salo, Waltteri Isotalo ja Tomi Heikkinen ovat opiskelleet Humanistisen ammattikorkeakoulun väyläopintoja (yhteisöpedagogi) osana perustutkintoaan. Opiskelijat suorittivat 60 opintopistettä HUMAKin kautta puolentoista vuoden aikana. Suuren osan opinnoista opiskelijat ovat tehneet erilaisina projektiopintoina, opiskellen sekä tiimissä että itsenäisesti.

HUMAK-opintojen sisällöt sopivat hyvin perustutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja sisältöihin, ja ne antavat syvällisempää osaamista ja ymmärrystä esimerkiksi teoreettisen tiedon hallinnassa.

Opiskelijat esittelivät opintojaan perjantaina 14.12.2018 ja heidän opinto-ohjaajansa Tuula Rintala-Salminen kiteyttää:

Esityksessä näkyi vahva motivoituminen opiskeluun ja oman osaamisen kehittämiseen ja vahva tunne kaikkien tulevaisuuteen suuntautumisesta. Ohjauksellisesti ajattelen, että elämässä on tärkeää rakentaa omaa unelmaa tulevaisuudesta ja jotta pääsisi unelmaansa, kannattaa rakentaa omaa urasuunnitelmaa. Unelma tulevaisuudesta on kantava voima. Motivaatio näkyi sitoutumisena ja vastuun jakautumisena. Kokonaisuudessa näkyi vahvana tiimiytyminen prosessina. Tiimihän on paljon enemmän kuin osiensa summa ja se näkyi tässä esityksessä upeasti. 

Lisätietoja

Opettaja Sanna Anttila, puh. 040 341 4320