Työpaikkaohjaaja kasvutarinoiden tukena

Kaupan ala työllistää Keski-Suomessa tuhansia työntekijöitä. Osaajia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän, mutta tehtävä ei ole helppo. Osuuskauppa Keskimaa on panostanut työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamiseen, Gradia puolestaan on kouluttanut työpaikkaohjaajia vuosien ajan.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen tarjoaa opiskelijalle erinomaisen mahdollisuuden tutustua alaan ja työelämään, ja laadukkaalla ohjauksella jaksosta hyötyvät niin opiskelija kuin työpaikkakin.

”Työpaikkaohjauksella innostamme nuoria alalle."

"Ohjaukseen panostaminen on ns. winwin-tilanne kaikille; työpaikalle riskit ovat pienet, mutta positiiviset vaikutusmahdollisuudet suuret ja opiskelijat saavat laadukasta tukea ja ohjausta. Hyöty huomataan usein jo harjoitteluaikana”, kertoo pitkään työpaikkaohjaajana toiminut Muuramen S-marketin myymäläpäällikkö Jukka Rasi.

Rasi on ollut mukana käynnistämässä Gradian ja Keskimaan yhteistä kaupanalan Keskimaa-polkua, jossa opiskelija perehtyy opintojensa aikana useisiin eri työtehtäviin ja toimintoihin Keskimaalla, ja näin monet eri työt tulevat tutuiksi. Rasi on ollut myös kertomassa työpaikkaohjauksen parhaista käytännöistä työpaikkaohjaajakoulutuksissa.

Työpaikkaohjaaja näköalapaikalla

Myös työpaikkaohjaaja hyötyy tehtävästään. Ohjauksesta saa vaihtelua normaaliin arkeen, lisäksi oppilaitosyhteistyössä voi monesti tuoda esiin ajantasaista tietoa työelämästä myös opettajille. Työpaikkaohjaajalla on myös oiva tilaisuus ohjata monta nuorta esimerkiksi työergonomiasioissa oikeaan suuntaan.

”Hienointa on nähdä nuorten kasvutarinoita harjoittelujakson aikana ja jälkeen. On kiva nähdä entisiä harjoittelijoita esimerkiksi myöhemmin omassa kaupassa tai muissa liikkeissä”, toteaa Rasi.

Työpaikkaohjaajakoulutus ohjaajan tukena

”Työpaikkaohjaajakoulutuksesta ohjaaja saa paljon hyvää tietoa mm. tutkintovaatimuksista, jakson suunnittelusta, mutta myös apua palautteen antamisesta ja haastavista ohjaustilanteista, joista on tietenkin hyötyä johtamisessa ja omassa työssä”, sanoo Rasi. Gradia tarjoaa koulutusta kattavasti alasta riippumatta.

Jukan vinkit työpaikkaohjaajille:

  1. Suunnittele. Opiskelijan harjoittelujakson suunnittelu voi olla arjen kiireessä haastavaa, mutta on suureksi avuksi sekä opiskelijalle että ohjaajalle. Suunnittelun tuloksena opiskelija tietää, mitä seuraavalla viikolla on suunnitelmissa ja motivaatio säilyy parempana.
  2. Osallista. Opiskelijan mukaan ottaminen osaksi työyhteisöä kannattaa, etenkin alkuvaiheessa, sillä työympäristö, ihmiset ja toimintatavat ovat uusia ja jännittäviäkin etenkin nuorille.

 

Gradian Työelämäpalvelut
040 341 5056
Gradia Jyväskylä
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 C, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä