Työnantaja – nappaa nyt kesäksi 2024 hyvä työntekijä Gradian opiskelijasta!

Työnantajana Sinun on mahdollista työllistää Gradian opiskelija lyhyellä oppisopimusjaksolla kesätöihin. Palkkaamalla opiskelijan saat jo alasta tietävän ja kiinnostuneen henkilön töihin. Hyvän työnantajakokemuksen myötä voit samalla turvata tulevaisuuden työvoiman saatavuutta ja luoda vetovoimaista työnantajakuvaa.  

Näin lyhyt oppisopimus kesätöihin saadaan käyntiin

Mikäli työpaikallenne on kesätöihin tulossa Gradian opiskelija, kannattaa nyt ehdottomasti selvittää olisiko samalla mahdollista solmia oppisopimus. Alkuun päästään siten, että työnantaja ja opiskelija keskustelevat tarjotuista työtehtävistä ja oppisopimusmahdollisuudesta. Kun oppisopimus on mahdollinen, opiskelija ottaa yhteyttä omaan opettajaansa, jonka kautta järjestetään oppisopimuspalaveri.

Lyhyen oppisopimuksen edellytykset 

  • työnantaja tekee opiskelijan kanssa vähintään kuukauden työsopimuksen, jossa työaika on vähintään keskimäärin 25 tuntia viikossa
  • työtehtävät liittyvät opiskelijan opintoihin
  • palkkaa maksetaan TES:n tai työsopimuslain mukaan
  • opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja

Oppisopimuksen päättyessä arvioidaan hankittu osaaminen. Opiskelija joko valmistuu, palaa oppilaitokseen tai voidaan neuvotella opintojen jatkamisesta työpaikalla.  

Aloittaa voi joustavasti

Oppisopimus on mielletty pitkään opiskelumuodoksi, jossa suoritetaan koko tutkinto. Nykyisin oppisopimuksella voi näppärästi suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia ja siirtyä vaikka kesken opintojen oppisopimusopiskelijaksi joko opintojen loppuun saattamiseksi tai määräajaksi. Vuonna 2023 Gradiassa tehtiin 1741 oppisopimusta.  

Kysy lisää oppisopimuksesta

Ammattiopisto Gradian yritys- ja elinvoimapalvelut, puh. 040 341 5056, yrityksille@gradia.fi