Työelämäviikko vie Gradia-lukioiden ykköset yrityksiin ja työpaikoille

Gradia-lukioiden opiskelijat kehittävät työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan monin tavoin. Ensimmäisen vuoden lukiolaisten ohjelmassa teemaan keskitytään kokonaisen viikon ajan 25.–29.4.2022. Työelämäviikko järjestetään nyt toista kertaa, ja se on pysyvä malli toteuttaa työelämäyhteyksiä Gradia-lukioissa.

Työelämäviikosta ensimmäisen vuoden opiskelija on kaksi päivää sopimassaan työpaikassa ja kolmen päivän ajan tiimikavereidensa kanssa ratkomassa yritysten tarjoamia haasteita. Kolmen päivän haastekokonaisuus on nimetty InnoFlashiksi.

Viikon aikana lukiolaiset työskentelevät ja oppivat monin eri tavoin ja saavat runsaasti tietoa työtehtävissä tarvittavasta osaamisesta. Varmasti paljon uratarinoitakin kuullaan. Kestävyyden teemat ovat mukana työelämään tutustumisessa.

Keski-Suomen lukioiden toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoilla kyseinen viikko on Korkeakouluviikko, jonka aikana he tekevät yhden korkeakoulutasoisen opintojakson. Työelämäviikko koskee vain Gradia-lukioiden ykkösiä, mutta Keski-Suomen korkeakouluviikko on maakunnallinen. Mukana on kaikkiaan 12 lukiota.

”Työelämä- ja korkeakouluviikko on havaittu toimivaksi tavaksi tuoda työelämätietous ja korkea-asteen yhteistyö osaksi lukiolaisten arkea. Työelämäviikon (TYKO) avulla voimme varmistaa, että jokainen Gradia-lukioiden opiskelija saa lukio-opintojen näkökulmasta vähintään kerran kattavan kontaktin työelämään ja korkeakouluopintoihin. Aiheisiin palataan lukioaikana useastikin, ja toiveemme on, että viikko toimii ennen kaikkea alkusysäyksenä laajempaan tutustumiseen viikon teemoihin”, sanoo Gradia-lukioiden tulosaluejohtaja, rehtori Samuli Laitinen.

Euroopan parlamenttiin verkkotutustuminen

Suurin osa Gradia-lukioiden ykkösistä menee konkreettisesti työpaikoille kahdeksi päiväksi. Noin kolmasosa heistä pääsee tutustumaan virtuaalisesti paikkoihin, joihin ei juurikaan muutoin olisi mahdollista mennä isolla joukolla.

Verkkotutustumismahdollisuuden tarjoavat Euroopan parlamentti, Yleisradio, Keski-Suomen Sairaala Nova, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Kihu sekä Keski-Suomen Osuuspankki. Euroopan parlamentti järjestää 50:lle lukiolaiselle virtuaalisen tutustumiskokonaisuuden, jossa opiskelijat tapaavat eri alojen asiantuntijoita.

Yritykset haastavat innovoimaan

Kolmen päivän InnoFlash-haastekokonaisuus myös kannustaa työelämän tavoin kiinnittämään huomiota yhteistyötaitoihin, luovuuteen, ongelmanratkaisuun ja kriittiseen ajatteluun sekä kehittämään niitä.

Haasteita Gradia-lukioiden ykkösille ovat kehitelleet muun muassa mediatalo Keskisuomalainen, leipomo Elonen, Sepän kauppakeskus, Nordea-pankki, autourheilun lajiliitto AKK Sports Oy sekä Gradian, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun osaamiskeskittymä EduFutura.

Viime vuonna InnoFlashissa erityisen onnistuneena pidettiin ykkösten ratkaisuehdotusta Ruthin leipomon ylijäämätaikinan hyödyntämiseksi. Voittajatiimin idea oli, että leipomo tekisi yhteistyötä pienpanimoiden kanssa, jotka voisivat hyödyntää taikinaa.

InnoFlash on Jyväskylän ammattikorkeakoulun opintojakso, jonka myös kaikki Jamkin tutkinto-opiskelijat tekevät opintojensa aikana. Jamkin valmentajat vierailevat Gradia-lukioissa InnoFlashin aikana, ja lukiolaiset saavat osallistumisestaan korkeakoulutasoisen suorituksen.

Gradia-lukiot ovat Jyväskylä Lyseon lukio, Schildtin lukio ja Jyväskylän aikuislukio.

Lisätietoja

Laura Kauppinen, opettaja ja Työelämäviikon koordinaattori, Jyväskylän Lyseon lukio, puh.040 341 5388, laura.kauppinen@gradia.fi 
Samuli Laitinen, tulosaluejohtaja, rehtori, Gradia-lukiot, 040 341 4494, samuli.laitinen@gradia.fi

Mediatiedote 20.4.2022