Työelämä tarvitsee digitalentteja lähihoitajia

Miten lähihoitaja voi hyödyntää digitalisaatiota?  Millaista hyvinvointiteknologiaa meillä on jo nyt käytettävissä? Muun muassa näitä asioita on selvitetty käynnissä olevassa DigiTalentti Lähihoitaja -hankkeessa, jossa on otettu käyttöön erilaisia digipainotteisia opetusmenetelmiä, tutustuttu hyvinvointiteknologiaan ja opittu hyvät digitaidot tulevaisuuden työelämää varten.

”Hankkeen aikana lähihoitajatutkinto mallinnetaan pilottikokeilujen avulla digitaalisempaan suuntaan”, kertoo projektipäällikkö Mirva Kaipainen.

Sosiaali- ja terveysalalle on tulossa uudet tutkinnon perusteet 2024, joten hanketyö vastaa osaltaan myös näihin vaatimuksiin. Uusissa ammattitaitovaatimuksissa tullaan näkemään aiempaa isompi rooli mm.  digitaalisen teknologian käyttötaidoissa.

”Lähihoitajan työssä ja työyhteisössä hyödynnetään jatkossa entistä enemmän virtuaalipalveluja ja etäyhteyksiä. Hyvinvointiteknologian osaamisen tarve kasvaa, kun sitä hyödynnetään esimerkiksi asiakkaan toimintakyvyn tukemisessa”, Kaipainen toteaa.

Positiivisia kokemuksia päiväkodeissa ja palvelutaloissa

DigiTalentti Lähihoitaja -hanke lähti liikkeelle syksyllä 2021, jolloin ensin läpivalaistiin lähihoitajan tutkinnon rakenne ja selvitettiin alan tulevaisuuden osaamisvaateita liittyen digitalisuuteen ja teknologian kehittymiseen.

”Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto luettiin läpi niin sanotusti digitaalisin silmälasein. Tämän jälkeen pilottiryhmille koottiin opetusmenetelmiä, jotka tukisivat ja kehittäisivät opiskelijoiden digitaitoja ja valmistaisivat heitä työelämään”, Kaipainen kertoo.

Hankkeen ensimmäiset opiskelijat aloittivat perehtymisen uusiin oppimisen tapoihin keväällä 2022. Opiskelijat kävivät tutustumassa virtuaaliseen OmaKS.fi-palveluun, joka tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten palveluja videon ja chatin välityksellä Keski-Suomen digitaalisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa.

Päiväkodeissa ja palvelutaloissa opiskelijat saivat erittäin positiivisen vastaanoton järjestäessään erilaisia virikehetkiä lasten ja ikääntyneiden kanssa. Lapset innostuivat muun muassa VR-lasikokeiluista, ja ulkona QR-suunnistuksessa he suorittivat erilaisia tehtäviä ja leikkejä. Ikäihmiset pääsivät nauttimaan VR-laseilla revontulista ja luontomaisemista, mikä johdatti heitä myös keskusteluihin omista nuoruusmuistoistaan. Myös robottikissat olivat suuria suosikkeja, jotka toivat ikääntyneille mieleen heidän omat lemmikkinsä.

Lapset tutustuvat VR-laseihin päiväkodissa.
Päiväkodin lapset tutustumassa VR-lasien kautta avautuvaan eläinten ihmeelliseen maailmaan.

 

Lähihoitajaopiskelijat pitivät käyntejä työelämässä mukavana vaihteluna, jossa pääsi näyttämään myös sellaista osaamista, mikä ei koulussa luokkatilanteessa ole samalla tavalla mahdollista.

”Hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut myös muokata asenteita ja lisätä alan veto- ja pitovoimaa. Tätä pilottilaiset ovat edistäneet hienosti esittelemällä opittuja malleja muille sotealan opiskelijoille työpajoissa”, Kaipainen iloitsee.

Hanketyö jatkuu kevään 2023 ajan kolmen pilottiryhmän opiskelijoiden kesken. Yksi ryhmistä opiskelee tutkinnon pääosin etänä. Nyt kevään aikana on edessä vielä lisää työpajoja sekä päätöstilaisuus osallistuneiden kesken.

DigiTalentti Lähihoitaja -hanke on ESR-hanke, jossa ELY-keskus, Euroopan Sosiaalirahasto ja EU toimivat rahoittajina. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen kesto on 1.9.2021-31.8.2023.

Rahoittajan logot, EU ja ELY

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Mirva Kaipainen, etunimi.sukunimi@gradia.fi, 040 341 5449