Toisen asteen yhteishaku 18.2. - 10.3. Gradiassa valinnat ilmoitetaan sähköpostilla

Haku ensi elokuussa alkaviin toisen asteen ammatilliseen koulutukseen ja lukioihin alkaa tiistaina 18.2. Viimeinen hakupäivä on 10.3.

Yhteishaussa voi hakea enintään viiteen koulutukseen. Hakija laittaa hakukohteensa mieluisuusjärjestykseen: ykkösenä on se, johon hän ensisijaisesti hakee.

Jyväskylä koulutuskuntayhtymä Gradiassa yhteishaussa mukana olevat oppilaitokset ja niiden aloituspaikat ovat seuraavat:

Ammatilliset oppilaitokset: Gradia Jyväskylä: 1422, Gradia Jämsä: 342

Gradia Jyväskylässä hakijalla on mahdollisuus valita 21:stä eri ammatillisesta perustutkinnosta. Suurimmassa osassa tutkintoja on aloituspaikkoja myös ylioppilaspohjaisiin koulutuksiin. Aloituspaikkamäärää on lisätty niillä aloilla, joissa on  kasvava työvoimatarve, kuten sosiaali- ja terveysala sekä rakennusala. Myös myöhemmin keväällä 19.5. hakuun tulevassa Valma-koulutuksessa on aloituspaikkojen määrää lisätty.

Gradia Jämsässä voi valita 11 eri tutkinnosta.

Lukiot: Jyväskylän Lyseon lukio: 420, Schildtin lukio: 400. Luvut sisältävät myös lukioiden erityislinjojen aloituspaikat. Lyseon lukiossa erityislinjat ovat kansainvälisen ylioppilastutkinnon linja IB eli International Baccalaureate ja Tiimilinja. Schildtin lukiossa puolestaan Urheilulinja ja Musiikkilinja.

Gradiasta valintatieto lähtee ensimmäisen kerran pelkästään sähköpostilla. Viesti sisältää tiedon opiskelupaikasta, opintohallintojärjestelmä Wilman tunnukset, jotka valitun täytyy käydä aktivoimassa, sekä muuta lisätietoa valitulle. Vain niille, jotka eivät ole antaneet haun yhteydessä lupaa ilmoittaa valinnasta sähköpostitse, lähetetään kirjepostia. Valintatulokset tulevat kesäkuussa.

Uudistunut tieto- ja viestintätekniikan tutkinto sisältää myös tietoliikennetekniikan

Ammatillisen koulutuksen tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto on uudistunut täysin. Uudistus astuu voimaan 1.8.2020, ja uusi tutkinto on jo kevään 2020 yhteishaussa. Koko tutkinnon rakenne muuttuu, osaamisen arviointi uudistuu, työelämälähtöisyys korostuu sekä jatko-opintopolut vahvistuvat.

Uudessa tutkinnossa yhdistyvät yhdeksi kaksi vanhaa tutkintoa eli aiempi tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, josta aiemmin valmistui datanomeja sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, josta aiemmin valmistui ICT-asentajia.

Tutkinnon suuntautumisvalinnat tehdään opiskelupaikan saamisen jälkeen, ja ne ovat elektroniikka-asentaja, tietoverkkoasentaja, järjestelmätukihenkilö ja ohjelmistokehittäjä.

Kokiksi voi opiskella myös Jämsässä

Gradia Jämsässä voi nyt hakea myös yhteishaussa ravintola- ja catering-alan perustutkintoon, josta valmistutaan kokiksi. Tutkinto on ollut jo tähän saakka ammatillisen koulutuksen jatkuvassa haussa. Koulutus antaa valmiuksia elintarvikkeiden käsittelyyn, ruoanvalmistukseen ja asiakaspalveluun.

Gradian opiskelijat voivat suorittaa korkea-asteen opintoja

Kaikki Gradian opiskelijat voivat suorittaa jo lukiossa ja  ammatillisessa koulutuksessa korkea-asteen opintoja. Tämän mahdollistaa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston EduFutura-yhteistyö.

Lukiolaisille ja ammatillisille opiskelijoille on tarjolla korkeakoulujen orientoivia, 1-3 opintopisteen opintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Jyväskylän yliopistossa.

Gradian ammattiopiskelija voi aloittaa amk-opinnot jo osana toisen asteen ammatillista tutkintoa. Ne tukevat ja syventävät ammattiopintoja, antavat varmuutta tulevaisuuden urasuunnitteluun ja avaavat uusia reittejä jatko-opiskeluun korkea-asteella. Korkeakoulupolkuja on pilotoitu tekniikan alalla, ja syksyllä 2020 Gradian ammattiopiskelijalle avautuvat myös sosiaali- ja terveysalan sekä matkailu ja ravitsemusalan polut.

Lisätietoja

Pirjo Kauhanen, Gradia Jyväskylän rehtori, puh. 040 341 6152
Petteri Järvinen, Gradia Jämsän rehtori, puh. 040 341 5022
Antero Hietamäki, Gradia-lukioiden tulosaluejohtaja, puh. 040 341 4800