Tieto ja taito lisää työssä viihtymistä, Lassila & Tikanoja

Lassila & Tikanojalla työskentelevä Arja Hirttiö on seurannut siivousalan kehittymistä jo yli 20 vuoden ajan. Hänen ensimmäinen siivousalan työnsä oli tehdassiivousta, jonka jälkeen kokemusta on kertynyt hyvin monenlaisista kohteista. Jatkuva kiinnostus uuden opetteluun ja halu uudistua työssä ovat kuljettaneet Arjaa siivoustehtävistä toiseen. Työpaikkaohjaajan tehtävät tuovat toivottua vaihtelua nykyisiin työtehtäviin ja arkeen. Arja perehdyttää uudet työntekijät sekä toimii harjoitteluaan tekevien opiskelijoiden työpaikkaohjaajana.

Työ kauppakeskuksessa on Arjan juttu

Tällä hetkellä Arja toimii siivoojana ja työpaikkaohjaajana Kauppakeskus Sepässä Jyväskylässä. Hän nauttii vilkkaasta kauppakeskuksesta asiakkaineen ja monipuolisista tehtävistään siellä.  Useimmissa kohteissa siivoojan työ on melko yksinäistä, mutta kauppakeskustyössä täytyy pitää asiakkaiden keskellä työskentelystä ja sosiaalisista kontakteista, joita siivoustilanteissa väistämättä syntyy. Myös tilannetajua ja joustavuutta tarvitaan. Vaikkapa tietyn istumaryhmän ympäristöä ei aina pysty siivoamaan juuri silloin, kun on suunnitellut.  

Työ sujuu, kun työssä viihtyy

Arja näkee, että työssä viihtyminen on olennaista henkilöstön pysyvyyden kannalta. Työ sujuu ja siinä viihtyy silloin, kun siivoustyötä pääsee tekemään itselle parhaiten soveltuvassa ympäristössä, se on monipuolista, tietää kuinka siivoustekniikkaa hyödynnetään oikeaoppisesti ja käytössä ovat nykyaikaiset siivousvälineet. ”Kaikki päivät ovat erilaisia, meillä on hyvä työyhteisö, työn voi suunnitella itsenäisesti, työ ei ole enää raskasta ja saa työskennellä samassa kohteessa.” Arja summaa työn parhaita puolia kysyttäessä. Myös oma asenne ja suhtautuminen työhön ratkaisee. Paitsi, että jokaisen täytyy olla hyvä työkaveri muille, täytyy myös huolehtia itsestään – syödä hyvin ja harrastaa liikuntaa.

Siivousala kehittyy, mielikuvat muuttuvat  

Siivousalalla, kuten monilla muillakin aloilla työ, välineet ja menetelmät kehittyvät huimaa vauhtia. Vastuullinen ajattelu on olennainen osa siivouksen suunnittelua ja päivittäistä työtä. Isot koneet ovat tulleet avuksi fyysiseen työhön. Näistä seikoista huolimatta, mielikuvat työstä muuttuvat hitaasti ja alalle kaivattaisiin kipeästi lisää tekijöitä. Myös nykyiset siivousalan työntekijät olisi saatava pysymään paremmin alalla. Tärkeä pitovoimaa lisäävä tekijä on, että työnantaja panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen, välineisiin ja sitä kautta työn sujuvuuteen ja työssä viihtymiseen. Maine hyvästä työpaikasta kiirii kyllä eteenpäin ja lisää alan ja yritysten vetovoimaa.

Lassila & Tikanoja kannustaa työntekijöitään opiskelemaan, halutessaan aina esimiestehtäviin saakka. Moni onkin suorittanut alan tutkinnon. Arja suoritti kolme vuotta sitten laitoshuoltajan ammattitutkinnon ja työn ohessa opitaan jatkuvasti lisää.

Tavoitteena maailman vastuullisin siivous

Lassila & Tikanojalla on käynnistetty Vastuullisempaa siivousta – kehitysohjelma. Sen tavoitteena on maailman vastuullisin siivous. Sen myötä yritys haluaa nostaa vastuullisuuden koko siivousalan keskiöön, kehittyä paremmaksi ja haastaa samalla koko toimialan kehittymään. Nähdään, että myönteistä kehitystä johdetaan edestäpäin ja esimerkin voimalla. Kaikki lähtee omasta toiminnasta ja omasta tiimistä. Lassila & Tikanojalla pidetään hyvää huolta omasta henkilökunnasta, sillä hyvinvoiva ja tyytyväinen henkilöstö tekee hyvää jälkeä. Näin kannetaan entistä paremmin vastuuta myös asiakkaiden suuntaan. Selkeiden laatuohjeiden ohella asiakkaita autetaan kohentamaan omaa vastuullisuuttaan ja hiilijalanjälkeään ja tuottamaan lopulta vastuullisempaa siivousta koko yhteiskunnalle. Lisätietoa vastuullisesta siivouksesta.

Gradian monipuolinen koulutustarjonta eri tarpeisiin ja tilanteisiin

Gradian koulutustarjonnasta löytyy alan ammattilaisille tarkoitettuja tutkintoja, tutkinnon osia ja lyhytkoulutuksia, joilla henkilöstön osaamista voidaan täydentää. Nykyiset ja uudet työntekijät voivat opiskella esimerkiksi oppisopimuksella. Uuden henkilöstön rekrytoinnissa hyvä apu on RekryKoulutus, johon opiskelijat haetaan yhdessä TE-palveluiden kanssa ja koulutetaan nopeasti työhön yrityksen määrittelemiä työtehtäviä opiskellen. Voimme myös suunnitella yrityksen tarpeisiin räätälöidyn täsmäkoulutuksen.

Jos haluat kehittää henkilöstösi osaamista tai rekrytoida uusia työntekijöitä, ole yhteydessä asiakaspäällikkö Petra Leppäharju-Lipitsään.

asiakkuuspäällikkö
Leppäharju-Lipitsä Petra
040 341 6364
Gradia Jyväskylä
Liiketoiminta ja työelämäpalvelut
Elintarvikeala
Matkailuala
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelut
Ravitsemispalvelut
Liiketoiminta
Työelämäpalvelut
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 C, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä