Suomen ensimmäinen ammatillisen koulutuksen tutkintovienti päätökseen – opiskelijoille todistukset Qatarissa

Tällä viikolla yhdeksän qatarilaista opiskelijaa sai suomalaisen tutkintotodistuksen koulunkäynnin ohjaajan ammattitutkinnosta. Qatarissa järjestettävä koulutus on Gradian ja koulutusvientiyritys EduCluster Finlandin ensimmäinen toteutunut kauppa ammatillisesta tutkintoviennistä. Paikallisen koulun henkilökuntaan kuuluvat ohjaajat suorittivat suomalaisen koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon. Opiskelijat aloittivat tutkinnon suorittamisen vuoden 2016 lopussa.

- Ohjaajien osaamisen ja ammatillisen identiteetin kasvu on ollut huikeaa. Kasvu on huomattu myös työyhteisössä ja ohjaajien työpanosta hyödynnetäänkin nyt tehokkaammin mm. koulun aamu- ja iltapäivätoiminnassa”, sanoo Qatar-Finland International Schoolin rehtori Juha Repo.

Opiskelijat tunnistivat myös itse ammatillisuutensa kasvun. He kertovat palautteessa löytäneensä keinoja, joilla pystyvät tukemaan lasta oppimisprosessissa paremmin. Opiskelu työn ohessa koettiin haastavaksi, mutta myös erittäin palkitsevaksi ja mielekkääksi. Koulutuksessa opittua pystyttiin soveltamaan heti käytäntöön koulunkäynnin ohjaajan työssä.

Vastuukouluttajana toiminut Gradian opettaja Sari Laitinen kertoo, että keskeisintä prosessissa on ollut sensitiivisyys paikallista toimintaympäristöä kohtaan ja kyky mukauttaa tutkinto- ja koulutusprosessia sen mukaisesti.

- Prosessin kautta suomalaiset koulutuksen arvot ja oppimiskäsitys kirkastuivat minulle entisestään. Se puolestaan auttoi opiskelijoiden lähtökohtien ja kulttuuristen tekijöiden ymmärtämisessä, Laitinen sanoo.

Koulutuksen järjestäjänä toimii Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia. Gradia on yksi yhdestätoista koulutuksen järjestäjästä, jotka saivat kokeiluluvan ammatillisen koulutuksen tutkintovientiin vuoden 2016 lopussa. Kokeilun tuloksena Gradia toteutti myös liiketalouden perustutkintoon liittyvän osatutkintototeutuksen Kiinassa Shanghaissa, jossa valmistujaisia vietettiin maaliskuussa.

Lisätietoja

Kirsi Koivunen, koulutusvientipäällikkö, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, puh. 040 341 6339
Pirjo Kauhanen, rehtori, Gradia Jyväskylä, puh. 040 341 6152
Sari Laitinen, vastuukouluttaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, puh. 040 341 6236

Mediatiedote 24.5.2018