Suomalainen musiikkikampus hakee tuottajaa

Suomalainen musiikkikampus hakee tuottajaa ajaksi 1.8.2018 - 31.7.2019. Haku on 29.4.2018 mennessä !

Suomalainen musiikkikampus on Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhteinen musiikin, tanssin ja soveltavan taiteen koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta edistävä osaamiskeskittymä. Musiikkikampuksella opiskelee satoja ammattiopiskelijoita eri koulutusasteilla, satoja taiteen perusopetuksen oppilaita sekä kymmeniä Schildtin lukion musiikkiin keskittyviä opiskelijoita. Musiikkikampuksella toimii parisataa alan asiantuntijaa ja sille rakennetaan uusia toimitiloja vuoteen 2020 mennessä. Musiikkikampus on osa EduFutura Jyväskylä -konseptia.

Musiikkikampuksella tuotetaan vuosittain satoja tapahtumia. Niiden tueksi tarvitaan tuottaja.

1   Tuottajan tehtävät:

  • Osallistuu Musiikkikampuksen yhteisten tuotantojen (oopperat, musikaalit, orkesterikonsertit ja muut yhteiset tapahtumat) suunnitteluun ja vastaa niistä
  • Tekee tiivistä yhteistyötä Musiikkikampuksen esitystekniikan, viestinnän ja näyttämöasiantuntijoiden kanssa
  • Hoitaa Musiikkikampuksen mestari- ja muiden kurssien järjestelyt
  • Musiikkikampuksen tila- ja henkilöstöresurssien tuotteistaminen ja myynti
  • Tuottaa sisältöä Musiikkikampukselta sosiaalisen median kanaviin; tapahtumista tiedottaminen Musiikkikampuksen sisällä ja ulkopuolelle
  • Opiskelijoiden työssäoppimisen ohjaus Musiikkikampuksen projekteissa suoritettavien opintojen puitteissa
  • Oman asiantuntijuuden jakaminen osana laitoksen työelämäkursseja

2   Tuottajan osaamisvaatimukset:

  • Tehtävän hoitaminen edellyttää soveltuvaa koulutusta, kokemusta  kulttuuritapahtumien suunnittelussa, tuottamisessa ja kehittämisessä ja niihin liittyvän rahoituksen, taloushallinnon sekä markkinoinnin hallintaa ml. sosiaalisen median hallintaa.
  • Tehtävässä onnistuminen edellyttää kokonaisuuksien hallintaa, erinomaisia vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja sekä stressinsietokykyä. Lisäksi tehtävä edellyttää viestintä- ja mediataitoja, ryhmätyötaitoja sekä tietotekniikan hallintaa.
  • Musiikkialan ja sen käytänteiden tuntemus sekä sujuva englanninkielen taito ovat välttämättömiä. Odotamme joustavuutta työaikojen suhteen, sillä tehtävään kuuluu myös ilta- ja viikonlopputöitä.

3  Työn luonne ja työsuhde

Työn luonne edellyttää monipuolista työskentelyä musiikkikampuksen kaikkien osapuolten (Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia) asiantuntijoiden kanssa ja näiden oppilaitosten toimitiloissa. 

Työsuhde  solmitaan Jyväskylän ammattikorkeakouluun, jonka työehtosopimusta sovelletaan tähän yhteiseen tehtävään.  Työtä johtaa musiikkikampuksen johtaja ja työnjohdollisesta ohjauksesta vastaavat  musiikkikampuksen laitosten vastuuhenkilöt tai päälliköt.

Tehtävän kesto on 1.8.2018 - 31.7.2019. Määräaikaisuus perustuu siihen, että 31.7.2019 mennessä Suomalaisen musiikkikampuksen johto arvioi EduFuturan johtoryhmälle ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten tehtävän sisällöt, tuloksellisuuden ja kohdentamisen.

4  Palkkaus: 2.400 euroa/kk

5  Haku: Haku tehtävään päättyy 29.4.2018.