Suomalainen ammatillinen koulutus kiinnostaa Kiinassa – ensimmäiset opiskelijat saivat tutkintotodistukset Shanghaissa

Opetushallituksen mediatiedote 7.3.2018

Tällä viikolla 22 shanghailaista opiskelijaa sai suomalaisen tutkintotodistuksen markkinointiviestinnän opinnoistaan. Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen ojensi todistukset suoritetuista tutkinnon osista Kiinan-matkansa yhteydessä.

Markkinointiviestinnän tutkinnon osa kuuluu suomalaiseen liiketalouden perustutkintoon. Koulutuksen järjestäjänä toimii Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia. Gradia on yksi yhdestätoista koulutuksen järjestäjästä, jotka saivat kokeiluluvan ammatillisen koulutuksen tutkintovientiin vuoden 2016 lopussa. Nyt kokeilu on edennyt siihen pisteeseen, että ensimmäisiä todistuksia tutkinnon osien suorittamisesta myönnetään Kiinassa.

Tämän vuoden alussa voimaan tullut lainsäädäntö antaa kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille mahdollisuuden myydä ammatillista koulutusta joko koko tutkintoina tai tutkinnon osina ulkomaille. Koulutuksen järjestäjä voi myydä EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisiin maihin niitä tutkintoja ja tutkinnon osia, joihin sillä on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä järjestämislupa.

‒ Suomen koulutuksella on erittäin hyvä maine Kiinassa. Maiden välillä on tehty pitkään hedelmällistä yhteistyötä, ja nyt ammatillinen tutkintovienti on konkreettisesti käynnistetty. Tämä on merkittävä hetki Suomelle ja suomalaiselle koulutusviennille, pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen toteaa.

Oppiminen oikeissa työtehtävissä suomalaisen ammatillisen koulutuksen vahvuus

Kiinalaiset opiskelijat ovat antaneet erinomaista palautetta Suomen mallin mukaan järjestetystä ammatillisesta koulutuksesta. Erityisesti ryhmätyöskentely, vuoropuhelu opettajien kanssa ja käytännön työtehtävissä oppiminen ovat saaneet kiitosta.

- Koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen on ollut uutta kiinalaisille opiskelijoille. Samoin se, että arviointi perustui oikeissa työtehtävissä annettuihin näyttöihin ja keskusteluun, opettaja Johanna Ärling Gradiasta kertoo.

Shanghaissa järjestettävä markkinointiviestinnän koulutus on Gradian ja koulutusviennissä heidän kumppaninaan toimivan EduCluster Finlandin toinen toteutunut kauppa ammatillisesta tutkintoviennistä. Qatarissa paikallisen koulun henkilökunta suorittaa parhaillaan suomalaista koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoa. Opiskelijat aloittivat tutkinnon suorittamisen vuoden 2016 lopussa. Heidän on määrä valmistua toukokuussa 2018.

Lisätietoja
Kirsi Koivunen, koulutusvientipäällikkö, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, puh. 040 341 6339, kirsi.koivunen@gradia.fi
Lauri Tuomi, ohjelmajohtaja, Education Finland -koulutusviennin kasvuohjelma, Opetushallitus, puh. 029 533 1667, lauri.tuomi@oph.fi
Hanna Autere, opetusneuvos, Ammatillinen koulutus, Opetushallitus, puh. 029 533 1043, hanna.autere@oph.fi

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen vierailee Shanghaissa ja Hong Kongissa yhdessä Team Finland -delegaation kanssa 5.–9.3.2018. Matkan teemana on suomalaisen koulutusliiketoiminnan kasvu Kiinan markkinoilla.