EduFutura ja Yritystehdas

EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteistyötä. Yrittäjyyden edistäminen on yksi EduFuturan kärkialoista.

Yrittäjyyden edistäminen

Ammattikoulutuksen ja lukioiden osallisuus EduFutura-yhteistyössä yhdessä korkeakoulujen kanssa on avannut uuden ja ainutlaatuisen toimintamallin, joka mahdollistaa entistä joustavammat opinpolut ja oppimisen raikkaan uudistamisen.

Yrittäjyyden edistäminen tarkoittaa, että EduFutura-oppilaitoksilla on yhteisiä yrittäjyysopintoja ja -valmennuksia, jotka innostavat ja aktivoivat opiskelijoita jahenkilöstöä yrittäjyyteen. EduFutura-yhteistyö avaa uusia verkostoja ja tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden oman asiantuntijuutensa jakamiseen.

Tutustu EduFutura-oppilaitosten yhteiseen yrittäjyysstrategiaan!

EduFutura-oppilaitokset ja Jyväskylän kaupunki ovat perustaneet yhdessä in-house yhtiön, Jyväskylän Yritystehdas Oy:n, joka tarjoaa opiskelijoille ja henkilökunnalle esihautomo- ja hautomopalveluja oman liikeidean kehittämiseksi sekä koordinoi EduFutura-oppilaitosten yhteisiä opintoja sekä järjestää yrittäjyyteen liittyviä erilaisia tapahtumia. Lisäksi Yritystehdas tarjoaa palveluita startup-yrittäjille.