Tanssin opintojen eteneminen

Alkeisopinnot / varhaisiän opetus (1-3 vuotta)

Alkeistason tunneilla opetellaan tanssilajin perustekniikkaa ja tutustutaan lajille ominaiseen liikekieleen. Harjoitellaan esimerkiksi kehon oikeaoppista linjausta, helppoja sarjoja ja turvallista tapaa suorittaa liikkeitä. Alkeistason tunneilla opetellaan tanssituntien käytäntöjä, rytmin ja musiikin kuuntelua sekä kannustetaan itseilmaisuun ja esiintymiseen.

Perusopinnot (2-3 vuotta)  » Sivuaine(et) mukaan opintoihin

Perusopintojen tunneilla keskitytään tanssilajin perustekniikan suorituspuhtauteen ja koordinaation kehittymiseen. Tunneilla harjoitellaan koreografioita ja monipuolista ilmaisua musiikin kautta sekä toimimista ryhmän jäsenenä. Opintoihin sisältyy tanssintuntemusta ja kehonhuoltoa. Perusopintojen edistyessä oppilas valitsee pääaineen lisäksi toisen tanssilajin sivuaineeksi.

Syventävät opinnot (2-3 vuotta)

Syventävien opintojen tunneilla keskitytään oman ilmaisun ja liikkeiden laadun kehittämiseen. Tunneilla vaaditaan koreografista hahmotuskykyä sekä hyvin kehittynyttä liikemuistia. Opintoihin sisältyy tanssintuntemusta ja kehonhuoltoa. Syventäviin opintoihin sisältyy pääaineen lisäksi sivuaine(ita) ja valinnaisia opintoja.

Opetussuunnitelmasta

Tanssin perusopetuksen opetussuunnitelma uudistuu vuoden 2018 aikana. Uusi OPS julkaistaan nettisivuillamme.