Oppilaitospappi ja oppilaitosdiakoni

Gradia Jyväskylän oppilaitospappina toimii Johanna Tikkanen Jyväskylän seurakunnasta. Hän on virkavapaalla 1.10. - 31.12.2019. Johannan sijaisena toimii Heli Savola.

Helin tavoittaa puhelinnumerosta 050 521 5418 ja sähköpostiosoitteesta heli.savola@evl.fi

Gradia-lukioiden oppilaitosdiakonina puolestaan toimii Elina Lintulahti. Elinan tavoittaa puhelinnumerosta 050 549 7006  ja sähköpostiosoitteesta elina.lintulahti@evl.fi

Oppilaitospapin ja oppilaitosdiakonin kanssa voi keskustella erilaisista pohdituttavista asioista. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.