Musiikin hahmottaminen

Musiikin perusopinnot

Musiikin hahmottamistaidot tukevat oppilaan musiikkiharrastusta. Musiikkiin tutustutaan soittaen, laulaen, kuunnellen, säveltäen ja improvisoiden. Oppimista monipuolistetaan leikillisyyttä, pelillisyyttä ja teknologiaa apuna käyttäen. Opinnoissa oppilaat hankkivat valmiuksia musiikin luku- ja kirjoitustaidon, musiikin hahmottamisen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemuksen alueelta. Hahmottamistaitoja opiskellaan instrumenttitunneilla, orkestereissa ja erilaisissa pienryhmissä.

Tasolta toiselle eteneviä musiikin hahmottamisen opintoja opiskellaan muperyhmissä (klassinen tai pop/jazz, tasot 1-6). Lisäksi järjestetään yleisen musiikkitiedon ryhmiä tarpeen mukaan sekä pop/jazz-musiikin historian ryhmiä.

Syventävät opinnot

Syventävissä opinnoissa oppilas voi valita opintopolkunsa kolmesta vaihtoehdosta; Taituri-polku, Luova-polku ja Moniosaaja-polku. Taituri-polku painottaa oman instrumentin taiturimaista osaamista, Luova-polku musiikin tekemistä, tuottamista ja hahmottamista sekä Moniosaaja-polku antaa mahdollisuuden valita useamman soittimen tai tanssin opinnot osaksi opintojaan.

Näistä syventävien poluista, Luova-polku painottaa hahmottamisen opintoja. Opinnoissa syvennetään musiikin hahmottamistaitojen osaamista sekä keskitytään musiikin luovaan tekemiseen. Hahmottamisen opintoja opiskellaan muperyhmissä ja bändeissä.