Yksi alueen suurimmista kulttuuritoimijoista

Olemmme alueemme yksi suurimmista kulttuuritoimijoista tarjotessamme jyväskyläläisille ja sopimuskuntien lapsille ja nuorille taiteen perusopetusta musiikissa ja tanssissa.

Muutoksista huolimatta tarjoamme edelleen jyväskyläläisille sekä sopimuskuntien lapsille ja nuorille taiteen perusopetusta musiikissa ja tanssissa.

Myös muusikon koulutusta on kehitetty ja Jyväskylän ammattiopisto on jo vuosia ollut valtakunnan toiseksi suosituin muusikon koulutuksen järjestäjä hakijamäärillä mitattuna. Koulutus on menestynyt myös läpäisyastemittareissa ja muissa arvioinneissa. Oppilaitoksesta valmistuneita muusikoita ja tanssijoita nähdään ja kuullaan Jyvässeudun lisäksi maailmalla.

Nykyään eri koulutusalojen yhteistyö on tiivistä ja tuloksena on syntynyt vakiintuneita vuosittaisia tapahtumia, kuten konserttisarja Loisto ja näytöstapahtuma Aistimuksia. Erilaisia esityksiä pienistä matineoista suuriin moniammatillisiin tuotantoihin opintojen osana toteutetaan alueen asukkaille vuosittain noin 200. Jyväskylän ammattiopiston taiteen perusopetus ja muusikon koulutus onkin yksi alueen suurimmista kulttuuritoimijoista opetustehtävänsä rinnalla.

Suomalaisen musiikkikampuksen tilat, osaajat ja oppimisympäristöt auttavat laadukkaan ja tehokkaan toiminnan toteuttamisessa. Tavoitteena on tukea lasten ja perheiden hyvän musiikki- ja tanssisuhteen toteutumista, toteuttaa yhteistyötä myös ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteyttä ja osaamista hyödyntäen sekä yhä tiivistää yhteistyötä muiden paikallisten ja valtakunnallisten alan toimijoiden kanssa - Kotijoukkoja unohtamatta.

Tervetuloa harrastamaan - tanssimaan, soittamaan ja laulamaan!