Opiskelu aikuislukiossa

Opi ja onnistu Jyväskylän aikuislukiossa! 

Aikuislukion opiskelijat ovat monitaustaisia, mutta heitä yhdistää halu mennä elämässä eteenpäin ja kehittää itseään. Aikuislukion tarjoamat vaihtoehdot mahdollistavat opintojen suorittamisen joustavasti opiskelijan oman elämäntilanteen mukaan. Voit suunnitella opintojesi sisällön, suorittamistavan ja keston omien tavoitteittesi ja elämäntilanteesi mukaan. Opinnot voit aloittaa minkä tahansa lukuvuoden kuuden jakson alkaessa. Tukea opintojen suunnitteluun saat mm. opinto-ohjaajaltasi ja koko lukion oppimäärän suorittaessasi omalta ryhmänohjaajaltasi.

Opiskelutavat 

  • lähiopinnot joissa opiskellaan koulussa oppitunneilla  
  • verkko-opinnot, joissa opiskellaan itsenäisesti, mutta ohjatusti verkon välityksellä  

Työskentelyajat 

Opetusta on elokuun lopulta toukokuun loppuun. Lukuvuosi jakautuu kuuteen jaksoon, ja yhdessä jaksossa voi opiskella lähiopintoina 1–4 kurssia/opintojaksoa. Lähiopintojen oppitunnit ovat ma–to klo 17.00 –20.30 ja oppitunteja on tavallisimmin kahtena iltana viikossa per kurssi/opintojakso. Verkko-opinnot on jaettu syys- ja kevätlukukauden opintoihin, ja ne voi aloittaa jaksoista riippumatta

 

Tiedostot
Tiedosto