Opiskelu aikuislukiossa

Opi ja onnistu Jyväskylän aikuislukiossa! 

Aikuislukion opiskelijat ovat monitaustaisia, mutta heitä yhdistää halu mennä elämässä eteenpäin ja kehittää itseään. Aikuislukion tarjoamat vaihtoehdot mahdollistavat opintojen suorittamisen joustavasti opiskelijan oman elämäntilanteen mukaan. 

Koulumme on kurssimuotoinen ja opiskelija voi suunnitella oman lukujärjestyksen ja etenemistahdin.   Lukuvuosi jakautuu kuuteen jaksoon ja opiskelija voi aloittaa opintonsa minkä tahansa jakson alussa. Opiskelija suunnittelee itse tavoitteidensa ja elämäntilanteensa mukaan opinto-ohjelmansa ja opiskeluaikansa.  Tukea opintojen suunnitteluun opiskelija saa mm. opinto-ohjaajalta ja omalta ryhmänohjaajaltaan.  

Opiskelutavat 

  • lähikurssit, joissa opiskellaan koulussa oppitunneilla  
  • verkkokurssit, joissa opiskellaan itsenäisesti, mutta ohjatusti verkon välityksellä  

Työskentelyajat 

Opetusta on elokuun lopulta toukokuun loppuun. Lukuvuosi jakautuu kuuteen jaksoon, ja yhdessä jaksossa voi opiskella 1 - 4 kurssia. Oppitunnit ovat ma - to klo 17.00 - 20.30. 

Tiedostot
Tiedosto