Jämsä: Kaksoistutkinnon suorittaminen

Jämsässä lukio-opinnot toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan, jonka teet yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Jämsässä yhteistyötä tehdään Jämsän lukion kanssa. Mahdollisuuksien mukaan lukio-opintoja voi suorittaa myös muissa lukioissa esim. kotipaikkakunnalla.

Pääsääntöisesti lukio-opinnot sijoittuvat toiselle lukuvuodelle. Nämä kurssivalinnat tehdään ensimmäisen lukuvuoden päätyttyä, kesäkuun alussa Jämsän lukiolla. Lukion kursseja voidaan suunnitella myös muille lukion jaksoille. Lisäksi verkkokurssien suorittaminen on mahdollista. Ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto suoritetaan 3-4 vuodessa.

Tarkempia tietoja Mun Gradia -intrasta!