Gradia Jyväskylä: oppiaineet, oppimateriaalit ja arvionti 2020 - 2021

Kahden tutkinnon lukio-opinnoissa tarvitaan oma kannettava tietokone.

Yksittäiset lukiokurssit muodostavat aineen oppimäärän. Oppimäärä sisältää pakolliset kurssit ja niiden lisäksi mahdolliset syventävät ja soveltavat kurssit.

Äidinkieli ja kirjallisuus

ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus
ÄI02 Kieli, kulttuuri ja identiteetti
ÄI03 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
ÄI04 Tekstit ja vaikuttaminen
ÄI05 Tekstit ja konteksti
ÄI06 Nykykulttuuri ja kertomukset
ÄI17 Abikertaus (soveltava)

Sähköinen oppimateriaali:
Kurssit 1 - 6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus sekä kurssikohtainen Särmä, Tehtäviä (Haapala, Helström ym.)
Kurssi 17 Särmä 9 -vihko

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

S201 Tekstit ja vuorovaikutus
S202 Kieli, kulttuuri ja identiteetti
S203 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
S204 Tekstit ja vaikuttaminen
S205 Tekstit ja konteksti
S206 Nykykulttuuri ja kertomukset

S201 ja S202 : Eloranta & Lehtosaari: Kipinä. Suomea lukioon 1-2 (LOPS2016) ja äänitteet
S203 ja S204: Eloranta & Lehtosaari: Kipinä. Suomea lukioon 3-4 (LOPS2016)
S205 ja S206: Eloranta & Lehtosaari: Kipinä. Suomea lukioon 5-6 (LOPS2016)

Vieraat kielet, englanti

ENA01 Englannin kieli ja maailmani
ENA02 Ihminen verkostoissa
ENA03 Kulttuuri-ilmiöitä
ENA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
ENA05 Tiede ja tulevaisuus
ENA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo
ENA07 Kestävä elämäntapa
ENA08 Viesti ja vaikuta puhuen
ENA015 Abikertaus (soveltava)

Sähköinen oppimateriaali:
Opettajan suositus: Sähköisen oppimateriaalin yhteydessä voit hankkia edullisesti myös paperikirjan, josta on monelle hyötyä esim. kokeisiin valmistautumisessa ja asioiden kertaamisessa.
Kurssit 1 - 8: Insights (Karapalo, Keltto ym.)
Kurssi 15: Abilities - englantia abiturienteille.

Toinen kotimainen kieli, ruotsi

RUB101 Minun ruotsini
RUB102 Hyvinvointi ja ihmissuhteet
RUB103 Kulttuuri ja media
RUB104 Monenlaiset elinympäristömme
RUB105 Opiskelu ja työelämä ruotsiksi
RUB106 Viesti ja vaikuta puhuen
RUB107 Kestävä elämäntapa
RUB112 Abikertaus (soveltava)

Sähköinen oppimateriaali:
Opettajan suositus: Sähköisen oppimateriaalin yhteydessä voit hankkia edullisesti myös paperikirjan, josta on monelle hyötyä esim. kokeisiin valmistautumisessa ja asioiden kertaamisessa.
Kurssit 1 - 7: Fokus (Blom, Kaunisto, Paasonen ym.)
Kurssi 11: Fokus Abi (Huuskonen, Kaunisto, Paasonen, Salonen)

Matematiikka, pitkä

MAY01 Luvut ja lukujonot
MAA02 Polynomifunktiot ja -yhtälöt
MAA03 Geometria
MAA04 Vektorit
MAA05 Analyyttinen geometria
MAA06 Derivaatta
MAA07 Trigonometriset funktiot
MAA08 Juuri- ja logaritmifunktiot
MAA09 Integraalilaskenta
MAA010 Todennäköisyys ja tilastot
MAA011 Lukuteoria ja todistaminen
MAA013 Differentiaali- ja integraalilaskenta
MAA015 Abikertaus (soveltava)

Matematiikka, lyhyt

MAY01 Luvut ja lukujonot
MAB02 Lausekkeet ja yhtälöt
MAB03 Geometria
MAB04 Matemaattisia malleja
MAB05 Tilastot ja todennäköisyys
MAB06 Talousmatematiikka
MAB07 Matemaattinen analyysi
MAB011 Abikertaus (soveltava)

Painettu tai sähköinen oppimateriaali:

Yhteinen kurssi MAY1 (lyhyt ja pitkä): Luvut ja lukujonot (OTAVA; Halinen, Häikiöniemi ym.

Pitkä matematiikka: Juuri (OTAVA; Häikiöniemi, Juhala ym.)

Lyhyt matematiikka: Huippu (OTAVA; Halinen, Kurvinen ym.)

Fysiikka

FY01 Fysiikka luonnontieteenä
FY02 Lämpö
FY03 Sähkö
FY04 Voima ja liike
FY05 Jaksollinen liike ja aallot
FY06 Sähkömagnetismi
FY07 Aine ja säteily
FY15 Abikertaus (soveltava)

Painettu tai sähköinen oppimateriaali:
Kurssit 1 - 5 Fysiikka (Lehto, Maalampi, Havukainen, Leskinen)
Lisäksi MAOL-taulukko opettajan antaman ohjeen mukaan.

Terveystieto

TE01 Terveyden perusteet
TE02 Ihminen, ympäristö ja terveys
TE03 Terveyttä tutkimassa
TE06 Abikertaus (soveltava)

Sähköinen oppimateriaali tai painettu kirja:
Kurssi 1: Terve! 1 (Bryggare, Fogelholm, Kuronen, Orkovaara, Reinikainen)
Kurssi 2: Terve! 2 (Bryggare, Antikainen, Karas, Orkovaara, Reinikkala)
Kurssi 3 :Terve! 3 (Orkovaara, Antikainen, Bryggare, Karas, Nohynek)

Yhteiskuntaoppi

YH01 Suomalainen yhteiskunta
YH02 Taloustieto
YH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma
YH04 Kansalaisen lakitieto

Sähköinen oppimateriaali:
Kurssit 1 - 4 Forum

Psykologia

PS01 Psyykkinen toiminta ja oppiminen
PS02 Kehittyvä Ihminen
PS03 Tietoa käsittelevä ihminen
PS04 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

Sähköinen oppimateriaali tai painettu kirja:
Kurssit 1-5: Skeema 1-5 (Edita; Aarnio ym.)

Lukuvuonna 2020-2021 tarjotaan kurssit PS01 ja PS03 lukio-opintojen jaksoilla. Kurssit PS02 ja PS04 on mahdollista opiskella Jyväskylän aikuislukiossa ilta- tai verkko-opintoina. Kurssi PS05 tarjotaan lukuvuonna 2021-2022.

 

Arviointi 

Lukiokurssit arvioidaan lukion opetussuunnitelman mukaisesti ja muutetaan ammatilliseen todistukseen seuraavasti:

Lukiokurssin arviointi 10 - 4 ja ammatillinen arviointi K5 - T1

  • 10 ja 9 > K5
  • 8 > H4
  • 7 > H3
  • 6 > T2
  • 5 > T1
  • 4 > HylS
  • S > S

Puuttuva tai hylätty koe on tehtävä seuraavassa uusinnassa. Lisätietoa ja ilmoittautuminen Wilmassa.