Gradia Jyväskylän opiskelijayhdistys JAMO ry

JAMO ry

  • Opiskelijoiden edunvalvonta
  • Oppilaitoksen kehittäminen
  • Ammatillisen koulutuksen arvostuksen lisääminen
  • Opiskelijoiden yhteistoiminnan kehittäminen
  • Oppilaitoksen ja opiskelijakunnan tiedotuksen tehostaminen
  • Nuorisotapahtumien järjestäminen

Tule mukaan opiskelijakuntatoimintaan!

Opiskelijakuntatoiminta on palkitsevaa ja mukavaa. Hallitus ja jaostot tarvitsevat toimintaansa mukaan aktiivisia opiskelijoita. Olisitko Sinä kiinnostunut? JAMO ry:stä ja jaostoista tarkemmin omalla alasivulla.

Gradia Jyväskylän opiskelijayhdistys, JAMO ry, on kaikkien Gradia Jyväskylän opiskelijoiden yhteinen edunvalvonta- ja tukijärjestö.

Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus, jossa on edustus Gradia Jyväskylän kaikista yksiköistä. Näin varmistetaan reilu ja kaikkien opiskelijoiden mielipiteen esille tuova toimielin.

Yhdistyksen ensisijainen tavoite on olla mukana oppilaitoksen sisäisen toimintaympäristön ja yhteistoiminnan kehittämisessä. Yhdistys pyrkii kuitenkin toimimaan aktiivisesti myös oppilaitoksen ulkopuolella. Yhdistyksen tavoitteena on olla mukana koko maakunnan nuoria ja opiskelijoita koskevassa päätöksenteossa sekä luoda voimakkaita yhteistyösiteitä Keski-Suomen eri opiskelijajärjestöjen välille ja aktivoida nuoria mukaan opiskelijatoimintaan sekä yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen.

JAMO:n hallitus kaudella 2018 - 2019

Alpo Korppi-Tommola, puheenjohtaja
Markus Sorvali, varapuheenjohtaja
Angela Caruso
Anna Erkkilä
Atte Hakanen
Anne Heiskanen
Iina Huotari
Amanda Kajanne
Mikael Klemetti
Artturi Martynov
Tomi Pasanen
Seppo Saarela
Nelli Vilhuniemi

Yhteystiedot

Gradia Jyväskylän opiskelijayhdistys JAMO ry
Sepänkatu 3
40100 Jyväskylä
jamo(at)gradia.fi

Tiedostot
Tiedosto
Tiedosto