Kuraattorit ja psykologit

Kuraattori- ja psykologityön tavoitteena on tukea ja edistää niin yksittäisen opiskelijan kuin myös koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta sekä myönteistä opiskeluilmapiiriä.

Kuraattori tukee opiskelijoita antamalla neuvontaa ja ohjausta erityisesti vuorovaikutukseen, sosiaalisiin suhteisiin, elämäntilanteisiin ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Tarvittaessa tukea suunnitellaan yhteistyössä huoltajien sekä opettajien kanssa.

Psykologi tukee opiskelijoita antamalla neuvontaa ja ohjausta kehitykseen, oppimiseen, psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa tukea suunnitellaan yhteistyössä huoltajien sekä opettajien kanssa.

Jyväskylän kaupunki ja Jämsän kaupunki järjestävät palvelut.