Koulukuraattorit ja -psykologit

Kuraattori- ja psykologipalveluilla tarkoitetaan  kuraattorin ja psykologin antamaa opiskelun tukea ja ohjausta.

Koulukuraattori tukee opiskelijoita ja heidän huoltajiaan antamalla neuvontaa ja ohjausta erityisesti vuorovaikutukseen, sosiaalisiin suhteisiin ja hyvinvointiin liittyvissä tilanteissa. Tukea suunnitellaan yhteistyössä huoltajien sekä oppilaitoksen edustajien kanssa.

Koulupsykologin työn tavoitteena on edistää niin yksittäisen opiskelijan kuin myös koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta sekä myönteistä opiskeluilmapiiriä. Koulupsykologi tukee opiskelijoita ja heidän huoltajiaan antamalla neuvontaa ja ohjausta kehitykseen, psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Tukea suunnitellaan yhteistyössä huoltajien sekä oppilaitoksen edustajien kanssa.

Palvelut järjestää Jyväskylän kaupunki. Löydät Gradia-lukioiden ja Gradia Jyväskylän kuraattorien ja psykologien yhteystiedot kaupungin koostesivulta: