Opiskelijan osaaminen

Opiskelun tavoitteena on kehittää opiskelijan osaamista. Osaaminen ammatillisessa koulutuksessa osoitetaan näyttämällä se pääsääntöisesti käytännön työtilanteissa. 

Henkilökohtaistaminen

Jokaiselle ammatillisia opintoja aloittavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). HOKSissa sovitaan opiskelijakohtaisesti mm. aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, hankittavasta osaamisesta ja osaamisen hankkimistavasta, näytöistä ja muista osaamisen osoittamista sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, myös erityisestä tuesta. 

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa yksilöllisten ja joustavien opinto- ja tutkintopolkujen rakentamista ja niitä tukevan ohjauksen ja tuen suunnittelua kunkin opiskelijan tarpeiden mukaan. Henkilökohtaistaminen koskee kaikkia ammatillista tutkintoa tai sen osaa suorittavia sekä valmentavien koulutusten opiskelijoita.

Opiskelusta lukiossa saat tietoa Opiskelu lukiossa -sivulta.