Opettaja Jarkko Sairanen: "Tee työnkuvastasi oman näköinen"

Filosofian, psykologian ja uskonnon lehtori Jarkko Sairaselle työ on mieluisinta silloin, kun voi tehdä monia asioita ja oppia koko ajan uutta. Hänen työnkuvansa poikkeaakin perinteisestä opettajan työstä, sillä hän on myös digikoordinaattori, tasovastaava, joka suunnittelee ja organisoi ryhmänohjausryhmien toimintaa, kouluttaa tekoälyä henkilöstölle ja työskentelee Gradia-lukioiden laatuhankkeessa. 

”Gradiassa on hienoa, että opettajuuden lisäksi on tarjolla paljon mielenkiintoisia tehtäviä, joita voi sisällyttää omaan työnkuvaan. Voi tarttua erilaisiin haasteisiin, oppia uutta ja kehittää itseään vaikkapa erilaisissa työryhmissä ja hankkeissa. Lisämausteensa tuo se, että kehittämistyötä voi tehdä yhdessä ammatillisten opettajien kanssa. 

Vuodesta 2020 alkaen Sairanen on julkaissut Filocast-podcastsarjaa, jolla kertoo filosofian perusteita opiskelijoille ja muille filosofiasta kiinnostuneille. Lisäksi hän tekee yhdessä opettaja Timo Ilomäen kanssa suosittua Opecast-podcastsarjaa, jossa he yhdessä pohtivat monipuolisesti suurlukioiden arkea ja ihmettelevät koulutukseen liittyviä ilmiöitä. Molemmat podcastit löytyvät Spotifystä.

”Gradiassa voi oman kiinnostuksen mukaan keskittyä opetustyöhön tai olla monessa mukana”, Sairanen kertoo. Tee työnkuvastasi oman näköinen, on hänen vinkkinsä työssä viihtymiseen.

Filosofian opettajallekin löytyy kollega

Usein epäillään, että oppilaitoksen suuruus vaikuttaa epäedullisesti työskentelyyn ja opiskeluun. Sairanen on eri mieltä ja kokee, että pientä suuressa -ajatus toteutuu Gradiassa käytännössä hyvin.

”Täällä oma lähiyhteisö löytyy sekä opettajalle että opiskelijalle ja suuri organisaatio tarjoaa monia mahdollisuuksia”.

Lukioiden sisällä on paljon pieniä lähiyhteisöjä kuten urheilulinjalaiset, musiikkilinjalaiset tai IB-lukiolaiset. Oppiaineiden opetus on usein järjestetty niin, että opiskelijat kulkevat saman opettajan matkassa useita vuosia. 

Sairasen kaltaiselle pienen aineen opettajalle iso organisaatio mahdollistaa suunnittelutyön yhdessä saman aineen kollegan kanssa, kun pienessä lukiossa se on usein yhden harteilla. ”Kuitenkaan ei tarvitse ajatella, että Schildtin opettajanhuone pullistelisi, vaan väljyyttä on oikein sopivasti näin 60 opettajan työyhteisössäkin”, Sairanen sanoo. Myös työnkiertoon on hyvä mahdollisuus. Vuosittain pieni määrä opettajia vaihtaa hetkeksi lukiota tai käy opettamassa yhteisiä aineita ammattiopistossa.

”Gradian sisäisten palveluiden ansiosta opettajalle jää enemmän aikaa opetustyöhön. Esimerkiksi digipalvelut vastaavat tietokonehankinnoista ja sähköisten ylioppilaskirjoitusten teknisestä toteutuksesta ja viestintä- ja markkinointipalvelut verkkosivuista ja markkinointivideoista”, Sairanen kertoo.

Gradian arvot näkyvät jokapäiväisessä työssä

”Gradian arvoissa, jotka ovat arvostus, rohkeus, vastuullisuus ja yhdessä on lopulta kyse ihmisenä olemista toiselle”, Sairanen kiteyttää. 

”Koen, että arvot näkyvät meillä hyvin vahvasti. Arvostus näkyy siten, että kollegat arvostavat toisiaan ja opiskelijoita mm. tekemällä työnsä mahdollisimman hyvin. Oman kokemukseni mukaan rohkeus tulee esiin niin, että Gradiassa saa rohkeasti kokeilla uutta ja kehittää itseään. Vastuullisuus, se mielestäni kuuluu ihan perusihmisyyteen, opettajalle erityisesti. Myös määriteltyjen arvojen omaksuminen ja noudattaminen on vastuullisuutta. Yhdessä -arvon mukaisesti harvoin tarvitsee puurtaa yksin, sillä yleensä asioita kehitetään ja tehdään yhdessä.

Työssä parasta ovat opiskelijat ja kollegat

Sairasen mielestä opetustyö on tosi kivaa ja opiskelijoiden kanssa työskentely voimaannuttavaa. Myös keskustelut kollegan kanssa kahvikupin äärellä ovat hänen mielestään mitä parhainta rentoutumista: “Kollegat ovat tosi tärkeitä työssä - missä muualla pääsee keskustelemaan näin monen eri tieteenalan osaajan kanssa?” 

”Itselläni on vanhan kreikan antiikista tulevan onnellisuuskäsityksen mukaisesti ajatus, että pyrin tekemään tekoja, joista läheiset, kollegat ja muut tulevat onnelliseksi. Kun he ovat onnellisia, minäkin olen onnellinen”, Sairanen lopuksi sanoo, kuten vain filosofian opettaja voi sanoa.