Nykyisen henkilöstön sitouttaminen ja osaamisen kehittäminen

Onko yrityksessä tai organisaatiossasi pulaa oikeanlaisista osaajista, onko uutta työvoimaa vaikea saada tai haluaisitteko pohtia miten nykyisen henkilöstön saisi sitoutumaan paremmin? Pohditteko koko henkilöstön osaamisen kehittämistä yhtenä keinona liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa?

Työelämä muuttuu nopeasti ja monilla toimialoilla tarvitaan uudenlaista osaamista. Gradia ei ole ainoastaan yksilöiden kouluttaja, vaan osaamisen kehittämisen kumppani myös yrityksille. Suunnittelemme ja toteutamme yhteistyössä yritysten kanssa monenlaisia koulutusratkaisuita eri kokoisille yrityksille ja meillä on lukuisia yritysyhteistyökumppaneita, tällä hetkellä yli 2000 yritystä.

Nykyisen henkilöstön kehittämiseen kannattaa panostaa

  • Kilpailutuksissa joihin yritys osallistuu, saatetaan edellyttää henkilöstöltä tiettyjä alan tutkintoja.
  • Uusi osaaminen mahdollistaa yksittäisen työntekijän ja koko työyhteisön työn laadun kehittämisen. Opintojen aikana työntekijä voi kehittää tiettyä osa-aluetta työssään ja yrityksessä.
  • Yrityksen koulutusmyönteisyys lisää työntekijöiden sitoutumista ja työssäviihtymistä. Koulutusmyönteisyys luo positiivista työnantajamielikuvaa ja houkuttelee yritykseen myös uusia osaajia.

Henkilöstön osaamista voidaan lähteä kehittämään yhdessä esimerkiksi Gradian Akatemia-mallia hyödyntäen. Akatemia-malli on useiden koulutusten kokonaisuus, joka suunnitellaan yhdessä yrityksen tarpeita silmällä pitäen. Sen avulla yritys pysty tehokkaammin kehittämään kilpailukykyään, pitkällä aikajänteellä.

Akatemia-mallin vaiheet

  1. Selvitetään yhdessä, mitä yrityksen osa-aluetta on tarpeen kehittää. Se voi olla esimerkiksi tuotanto, johtaminen tai myynti tai useita osa-alueita yhtä aikaa.
  2. Suunnitellaan toimenpiteet, joita voivat olla esimerkiksi tutkinnot ja tutkintojen osat ja toteutustapana vaikkapa RekryKoulutus tai oppisopimus. Täsmäiskuiksi voidaan valita erilaisia lupakortteja ja lyhytkoulutuksia. Eri koulutuksia yhdistelemällä voidaan suunnitella kuhunkin työtehtävään sopiva koulutuskokonaisuus.
  3. Valitaan yhteistyökumppanit esimerkiksi laitteiden tai ajoneuvojen käyttökoulutukseen. Yhteistyökumppaneina kokonaisuudesta riippuen voivat olla myös TE-palvelut tai ELY-keskus.
  4. Suunnitellaan koulutuksen rahoitus koulutusmuodoista ja toteutustavasta riippuen.
  5. Suunnitellaan tarvittava sisäinen ja ulkoinen viestintä.

Akatemia-mallissa vuosisuunnittelua ja suunnitelman läpivientiä ohjaa yhdessä perustettava ohjausryhmä. Gradian asiantuntijat auttavat suunnitelman läpiviennissä ja ovat käytettävissä tarpeen mukaan.

Jos kiinnostuit henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja haluat tietää lisää, ota yhteyttä Gradian työelämäpalveluihin. Etsitään yhdessä tarpeeseenne sopivat ratkaisut www.gradia.fi/yrityksille.

Yritys- ja elinvoimapalvelut