NY-yritykset ja osuuskunnat

Nuorten ammatillisessa koulutuksessa sekä lukiokoulutuksessa on mahdollista perustaa lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla toimiva opiskelijayritys (NY-yritys). Oman NY-yrityksen pyörittämisen kautta opiskelijat oppivat lukuvuoden aikana yrityksen kaikki vaiheet perustamisesta yrityksen lopettamiseen. NY-yritys tarjoaa nuorille oppimisympäristön, jossa he voivat kokeilla opittujen taitojen hyödyntämistä käytännössä. Opittavat taidot syntyvät tekemällä oppimisen kautta.

Gradiassa toimii lukuvuosittain yli 100 NY-yritystä, ja yrittäjyyttä osana opintoja kokeilee vuosittain satoja opiskelijoita NY Vuosi Yrittäjänä opinto-ohjelman kautta. NY-yrittäjillä on mahdollisuus jatkaa yritystoimintaansa liittymällä osuuskuntaan.

Tutustu NY-opinto-ohjelmiin!

Opintojen loppuvaiheessa tai jo valmistuttua, opiskelijalla on mahdollisuus liittyä osuuskuntaan. Osuuskuntatoiminta tukee ns. nivelvaihetta siirtyessä opintojen jälkeen työelämään. Gradian kanssa tiivistä yhteistyötä tekee kaksi juridisesti itsenäistä monialaista, pedagogista osuuskuntaa, joiden jäsenet ovat koulutuskuntayhtymän oppilaitosten opiskelijoita, opettajia ja jo valmistuneita ammattilaisia. Osuuskunnat toimivat esihautomotyyppisinä toimintaympäristönä ja yrittäjyyden oppimisympäristönä, jotka tarjoavat mahdollisuuden tiimiyrittäjyyteen ja verkostoitumiseen sekä oppilaitoksen tuen ja turvallisen ympäristön työuran aloittamiseksi yrittäjänä.

Osuuskunta Pegosus

Pedagoginen osuuskunta Pegosus tarjoaa mahdollisuuden oppia yrittäjyyttä käytännön työprojektien kautta.

Osuuskunnassa jokainen osuuskuntalainen vahvistaa omaan ammatilliseen osaamiseen perustuvia taitoja ja toimii tavoitteellisesti, tiimioppimisen arvojen mukaisesti. Pedagoginen oppimisympäristö tarjoaa mahdollisuuden edetä opinnoissaan työvaltaisesti, oman aktiivisuuden määrittelemään tahtiin.

Pegosuksen arvot rakentuvat yhdessä- ja tekemällä oppimisen ympärille, sekä osaamisen arvostamiselle. Yksi tärkeimmistä perustoimintatavoista on avoin tiedon jakaminen, joka toteutetaan monialaisesti, yhteisiä valmennustreenejä toteuttaen.

Osuuskuntaoppijoiden liiketoiminta-osaaminen kasvaa yhteisten kohtaamisten ja aitojen asiakasprojektien kautta. Niiden avulla oppijat pääsevät tiukasti kiinni ulkoisen yrittäjyyden maailmaan. Oman osaamisen vahvistaminen antaa lisää luottamusta työllistää itsensä yrittäjänä jatkossakin.

Osuuskunnassa toimivat Gradia Jämsän oppijat. Osuuskunnassa oppijoiden tukena ovat valmentajat, jotka tukevat osaamisen kehittymistä ja rohkaisevat oppijoita uusiin ammatillisiin haasteisiin.

Osuuskunta Pegosuksella on oma sivu - tutustu!

Osuuskunta  Verso

Osuuskunta Verso on monialainen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja ammattilaisten yhteistyöverkosto, joka tarjoaa jäsenilleen puitteita yrittäjyyden oppimiseen ja harjoittamiseen. Osuuskunnan jäsenet edustavat eri aloja, esimerkiksi rakennusalaa, käsi- ja taideteollisuutta, elintarvikealaa, sosiaali- ja terveysalaa, liiketaloutta, vaatetusalaa ja viestintäalaa.

Yrittäjyyden oppimisympäristönä Verso mahdollistaa jäsenilleen monipuolisten tiimi- ja sosiaalisten taitojen sekä verkostojen kehittämisen. Opintojen aikana jäsen voi yhdistää yritystoiminnan opiskelun ja oman liikeidean testaamisen osuuskunnan työntekijänä. Osuuskuntayrittäjyys tukee sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joita opiskelija tarvitsee jo opiskellessaan ja myöhemmin työelämässä joko yrittäjänä tai työntekijänä. Jäsenen työsuhde Versossa voi jatkua ammattiin valmistumisen jälkeenkin.

Osuuskunta Versolla on oma sivusto - tutustu!