Naser Husseinin huikea opintoreitti huomioitiin AMKEn maahanmuuttajastipendillä

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on palkinnut Gradian opiskelijan Naser Husseinin maahanmuuttajaopiskelijan stipendillä. Husseini suorittaa Gradiassa kaksoistutkintoa. Hän on voittanut haastavat lähtökohdat, oppinut suomen kielen tavattoman nopeasti ja menestynyt laajoissa opinnoissaan erittäin hyvin.

Stipendiperusteluissa huomioidaan Husseinin laaja kiinnostus hyvinkin erilaisiin asioihin sekä sinnikkyys ja ahkeruus. Hän valmistui keväällä 2022 kolmessa vuodessa pintakäsittelyalan perustutkinnosta maalariksi, ja ylioppilastutkinto valmistui syksyllä 2022. Viimeisenä ylioppilaskokeena hänellä oli syksyllä matematiikan pitkä oppimäärä. Tavoitteena ovat diplomi-insinöörin opinnot.

Husseini myös haluaa vaikuttaa maahanmuuttajanuorten asemaan ja mahdollisuuksiin yhteiskunnassa. Hän on toiminut vaikuttajanuorena Monikulttuurikeskus Glorian verkostoissa sekä puhujana maahanmuuttajanuorten Make Some Noise -foorumilla ja nuorten kansainvälisessä harrastusohjelmassa Avartti.

”Nyt tuntuu tosi hyvältä ja olen ylpeä itsestäni. Kaikkien vaikeuksien jälkeen pääsin tavoitteeseeni, Naser Husseini iloitsee.

Opintojen alussa kaikki oli uutta: kieli, tietotekniikka, opiskelujärjestelyt.

”Minun täytyi siis oppia monia asioita yhtä aikaa. Luonnollisestikin jouduin kyselemään paljon. Se tuntui joskus kiusalliselta, koska muut eivät tietenkään kyselleet niin useita asioita. Koronapandemia lisäsi vaikeuksia, ja kieltämättä oli hetkiä, jolloin haasteet tuntuivat liian suurilta voitettavaksi. Juuri silloin sain arvokasta tukea kahdelta opettajaltani, jotka auttoivat minua ja kannustivat jatkamaan, Naser Husseini kertaa tuntojaan.

Opettaja on tärkeä ihminen, ja Husseini toivookin, että jokainen opettaja huomioisi opiskelijansa vahvuudet, mutta ymmärtäisi myös vaikeudet ja heikkoudet. Tämä korostuu maahanmuuttajaopiskelijoiden tilanteessa, sillä Husseinin mukaan ongelmat kielitaidossa tekevät araksi esittää kysymyksiä.

Maahanmuuttajien osaaminen tulee tunnistaa

Naser Husseinin opinhalu, lahjakkuus ja ahkeruus ovat näkyneet kaikessa hänen tekemisessään. Hän aloitti opinnot Gradiassa ensin aikuisten perusopetuksessa vuonna 2016. Edellisenä vuonna hän oli saapunut Suomeen yksin. Kotimaassa Afganistanissa oli takana vain kaksi vuotta koulua.

”Tämä lähtöasetelma kertoo, minkä valtavan oppimiskirin Naser Husseini teki todella lyhyessä ajassa. Hämmästyttävää oli myös, miten nopeasti hän oppi suomen kielen monella tapaa haastavassa elämäntilanteessa, sanoo hänen opettajansa, yhteiskunnallisten opintojen lehtori Katriina Vikström.

Vikström korostaa, että kaksoistutkinto-opinnot ovat kenelle tahansa vaativa urakka, ja Naser Husseinin opintomenestys on vaatinut aivan erityistä sinnikkyyttä ja valtavaa työmäärää.

” Husseini on positiivinen persoona ja aina ystävällinen. Opinnoissa hänellä on tutkiva ja utelias ote. Mielestäni hän on loistava esimerkki siitä, miten maahanmuuttajataustaisilla ihmisillä on huippulahjakkuutta, joka meidän tulee tunnistaa ja nostaa esiin niin oppilaitoksissa kuin koko suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätietoja

Katriina Vikström, yhteiskunnallisten opintojen opettaja, Gradia Jyväskylä, puh. 040 341 5631, katriina.vikstrom@gradia.fi