N-Cleanin Anu Kumpulainen oppi täysin uuden ammatin ja eteni esimieheksi työn ohella opiskellen

N-Cleanilla palveluesimiehenä toimivan Anu Kumpulaisen edellinen työ päättyi yrityksen toiminnan loppumiseen viitisen vuotta sitten. Työ on ollut Kumpulaiselle tärkeä osa elämää, joten oli luonnollista lähteä etsimään nopeasti uutta työtä. Vaikka siivousala oli entuudestaan vieras, rohkaistui hän ystävän suosituksesta hakemaan kerrossiivoojaksi N-Cleanille. Uusi toimiala ja työpaikka alkoivatkin yllättäen tuntua nopeasti omilta. Väärät mielikuvat siivousalasta romuttuivat, kun työ osoittautui hauskaksi ja monipuoliseksi. Anu Kumpulainen huomasi, että suurin osa ihmisistä arvostaa siistijöitä, oman työn jäljen näkee heti, työ ei ole fyysisesti raskasta, siinä käytetään moderneja työvälineitä ja arjessa ollaan tekemisissä monenlaisten asiakkaiden kanssa.

Työnantajan tuki on tärkeää

Työnantajan suhtautuminen osaamisen kehittämiseen vaikuttaa merkittävästi alalle uutena tulevan työntekijän sitoutumiseen. N-Cleanilla kannustetaan opiskelemaan, ellei alan tutkintoa vielä ole sekä kouluttautumaan edelleen esimerkiksi esimiestehtäviin. Kumpulainen aloitti työnsä N-Cleanilla kerrossiivoojana, jonka jälkeen on suorittanut N-Cleanin ohjaajan koulutuksen sekä esimieskoulutuksen. Lisäksi hän on opiskellut Gradialla lähiesimiestyön ammattitutkintoa oppisopimuksella.

Opintojen aloittaminen 50-vuotiaana tuntui aluksi mahdottomalta ajatukselta. Anu Kumpulainen kertoo, että työnantajan sekä opettajien tuki ja kannustus, opiskeluryhmän vertaistuki ja antoisat keskustelut yhteisesti puhuttavista aiheista auttoivat opintojen alussa ja innostivat jatkamaan. Opiskelu on sujunu työn ohella omalla painollaan.
Opiskelu on osa normaaleja työtehtäviä

Oppisopimusopiskelu on suurelta osin oman työn tekemistä ja sen kehittämistä. Välillä osallistutaan etänä verkko-opetukseen tai lähipäiviin oppilaitoksella, välillä tehdään omaan työhön liittyviä tehtäviä, joissa pohditaan esimerkiksi asiakaspalvelua tai siivoustyön tehokkuutta. Anu Kumpulaisella opiskeluun on kulunut kuukaudessa noin yksi työpäivä. Todellisuudessa oppimista tapahtuu paljon enemmän, huomaamatta, aivan normaaleja työtehtäviä tehden. Hän itse kokee, että opiskelu on sujunut helposti työn rinnalla ja opiskelun sovittaminen työhön on ensisijaisesti järjestelykysymys.

Opiskele itsesi vuoksi

”Mahdollisuuteen opiskella kannattaa tarttua ihan itsensä kouluttamisenkin vuoksi, jotta voi oppia uutta ja saa tukea sekä uusinta tietoa alan ammattilaisilta” Anu Kumpulainen sanoo. N-Cleanilla henkilöstö kouluttautuu paljon, ja kukin opiskelee omaan yksilölliseen tahtiinsa, töiden mukaan joustaen.

Kumpulainen kertoo opiskelun kasvattaneen häntä työntekijänä, tuoneen itsevarmuutta, osaamista ja luottoa omaan tekemiseen. Ammatillinen identiteetti kehittyy hiljalleen ammattiosaamisen lisääntyessä. Hän uskookin, että paljolti koulutuksen ansiosta voi nyt kulkea selkä suorana ja olla ylpeä oman alansa ammattilainen.  

Osaava työntekijä viihtyy työssään

N-Cleanin tavoite on laajentaa yrityksen toimintaa edelleen, joten henkilöstön riittävyys ja uusien rekrytointi on nyt ja tulevaisuudessa tärkeässä roolissa.
”Meille koulutus on tärkeää siksi, että näemme sen lisäävän henkilöstön työssä viihtymistä ja sitouttavan omaan työhön ja yritykseen. Koulutus auttaa kasvamaan yrityksen sisällä seuraaviin tehtäviin ja vähentävän henkilöstön vaihtuvuutta. Koulutukseen kannatta panostaa ja Anu Kumpulainen on siitä loistava esimerkki. Erityisesti oppisopimusta kannatan lämpimästi. Sen jokainen voi suorittaa omaan tahtiin edeten”, liiketoimintajohtaja Outi Saxberg sanoo.

Mikä on N-Clean?

N-Clean on vuonna 2004 perustettu puhtausalan yritys, joka on aloittanut hotellisiivouksesta ja tarjoaa nykyisin valtakunnallisesti toimitila-, laiva- sekä hotellisiivousta. Suomessa henkilöstöä on 2300 ja liikevaihtoa yrityksellä on yhteensä 46 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

Kysy lisää puhtauspalvelualan henkilöstön kouluttamisesta tai henkilöstön rekrytoinnista koulutuksen avulla:

Lehtori Eija Kinnunen, Gradia Jyväskylä, Palvelualat
p. 040 341 6478, eija.kinnunen@gradia.fi

Tutustu muihin opiskelijatarinoihin