Musiikkia ja tanssia aallonharjalla

Lukuvuosi on saatu päätökseen ja uutterat, tavoitteelliset ja pitkäjänteiset musiikin ja tanssin oppilaat ja opiskelijat saivat todistuksensa. Musiikkialan perustutkinnosta muusikon tutkinnon sai valmiiksi 40 opiskelijaa ja taiteen perusopetuksen musiikista ja tanssista valmistui 21 laajan oppimäärän suorittanutta oppilasta. Jokainen heistä on tehnyt valtavan määrään työtunteja harjoitellakseen taitojaan kohti unelmaansa.

Ammattiopisto Gradian musiikkialan perustutkinnon muusikot ja musiikkiteknologit sekä taiteen perusopetuksen musiikki ja tanssi ovat osa Suomalaisen musiikkikampuksen musiikin koulutus- ja tutkimusyhteisöä, johon kuuluvat Gradian lisäksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston musiikin koulutukset sekä musiikin tutkimus. Opinnoista on alkanut kesäloma, mutta musiikkikampuksella harjoitellaan ahkerasti myös kesäaikaan.

Taiteen perusopetusta kaikille

Laajan oppimäärän mukaisen taiteen perusopetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä elinikäiselle taiteen ja kulttuurin harjoittamiselle sekä antaa valmiudet hakeutua alan ammatilliseen koulutukseen. Viime vuosina olemme kehittäneet pedagogiikkaamme ja toimintaamme määrätietoisesti eteenpäin. Muskariopettajamme ovat toiminnan kehittämisen lisäksi tuottaneet päiväkotien käyttöön etämuskarivideoita, joissa ilo ja seikkailumieli pääsevät valloilleen Musikatin, Kanatuden ja Rytmikurren musiikkileikeissä.

Kulttuuria kaupunkilaisille

Keväisestä lasten musiikkikampuspäivästämme on tullut vetovoimainen koko perheen tapahtuma, jossa musiikkikampuksen kaikki toimijat ovat mukana. Orkesterimme ovat esiintyneet aktiivisesti paitsi omissa tapahtumissamme Säihkeessä ja koulukonserteissa, myös muissa yhteyksissä mm. Yläkaupungin Yö -tapahtumassa. Gradian tanssi on puolestaan noussut valtakunnallisesti tärkeäksi tanssitaiteen toimijaksi! 

Pitkäjänteinen opetuksen kehittäminen ja tavoitteellinen tanssikasvatus näkyy nyt paitsi osaavina, taidokkaina ja sitoutuneina tanssin harrastajina myös saavutuksina valtakunnallisissa katselmuksissa. 

Modernia musiikkialan koulutusta 

Teknologian nopea kehitys ja digitaalisten työkalujen yleistyminen ovat muuttaneet musiikin tekemisen ja esittämisen tapoja. Olemme Gradiassa aallonharjalla musiikkialan koulutuksessa ja opiskelijamme saavat ajanmukaista sekä työelämälähtöistä musiikkialan opetusta. Yksi tavoitteistamme on myös edistää ja ylläpitää hyvää työelämäyhteistyötä alueen musiikkialan ja tapahtumatoimijoiden kanssa ja siten osaltamme tukea alueen kulttuuritoimijoita – ja olla itse osa tätä kulttuuritoimijaverkostoa. Esimerkiksi Jyväskylän kaupunginteatterin musikaaleissa opiskelijoillamme on mahdollisuus päästä työelämässä oppimisen jaksolle ja saada siten ensiluokkaista oppia ja kokemusta alalta.

Uusia suuntautumisvaihtoehtoja

Muita työelämässä oppimisen mahdollisuuksia on alueen ravintoloissa, palvelutaloissa, seurakunnassa, tapahtumissa ja Villa Ranassa sekä tietysti Suomalaisen musiikkikampuksen omissa upeissa tapahtumissa, kuten Loisto-tapahtumasarjassa. Suomalaisen musiikkikampuksen ainutlaatuinen yhteisö takaa monipuoliset mahdollisuudet kehittyä muusikkona klassisessa musiikissa, pop/jazz -musiikissa, hiphop-musiikissa sekä musiikkiteatterissa.

Vuonna 2022 muusikon koulutuksen uusina suuntautumisvaihtoehtoina aloitettiin hiphop ja musiikkiteatteri sekä tänä vuonna (2024) toimme muusikon koulutuksen rinnalle musiikkiteknologian osaamisalan. Näillä uusilla avauksilla ja työelämäyhteistyön kehittämisellä pyrimme osaltamme rikastuttamaan Jyväskylän kulttuuritoimintaa.

Olemmekin musiikkikampuksena yksi Keski-Suomen suurimmista tapahtumien toteuttajista.

Pitovoimaa ja pedagogiikkaa

Monipuolisuus on yksi Gradian musiikin toiminnan kulmakivistä ja pyrimme tarjoamaan opiskelijoillemme mahdollisuuden tutustua monenlaiseen musiikkiin, joista jokainen voi ottaa vaikutteita myös oman musiikin luovaan työhönsä ja harjoitteluunsa. Ammatillinen koulutus painottaa yhä enemmän monialaisuutta ja yrittäjyystaitoja, joihin valmennamme opiskelijoita monin tavoin. Esimerkiksi Band Lab -toiminta on kehitetty valmentamaan muusikko- ja musiikkiteknologiopiskelijoita yrittäjyyteen. Kamarijamit -toiminta tuo monipuolisuutta klassisen musiikin opiskelijoiden yhteismusisointiin ja improvisointiin.

Nykyaika, ja varmasti tulevaisuuskin, kuormittaa opiskelijoita monin tavoin esimerkiksi kritiikin kohtaamisella eri median kanavissa. Musiikkialan opinnoissa pyrimme huomioimaan tällaiset ilmiöt ja antamaan opiskelijoille työkaluja niiden kohtaamiseen. Opiskelijoiden hyvinvointi huomioidaan myös muilla tavoin: muun muassa muusikon hyvinvointi ja ergonomia -opinnoissa opiskelijat saavat valmennusta niin arjen ja harjoittelun rytmittämiseen kuin fyysisen hyvinvoinnin ylläpitoon. Opiskelijoiden hyvinvointi ja jatkuvasti kehittyvä pedagogiikka ovat monin tavoin toimintamme keskiössä ja meillä onkin verraten hyvä pitovoima. 

Kirjoittaja Jarmo Kivelä työskentelee Ammattiopisto Gradiassa koulutuspäällikkönä. Hän johtaa Suomalaista musiikkikampusta, joka on Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston muodostama musiikin, tanssin ja soveltavan taiteen kehittämisyhteisö.