Lisää opiskelijoiden pysäköintilupia Viitaniemeen

Syysloman jälkeen kiinteistöliikelaitos myy jonkin verran lisää opiskelijoiden pysäköintilupia Viitaniemeen.
Lupia voi ostaa myymälä Oppipuodista 21.10. alkaen myymälän aukioloaikoina.

Viitaniemeen on syksyn aikana valmistunut lisää kylmäpaikkoja pysäköintiin.

Tarvittaessa opiskelijan tulisi voida osoittaa, että hänen pääasiallinen opiskelupaikkansa on Viitaniemessä.