Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Logistiikka

Paikkakunta

Laukaa

Toteutusaika

-

Laajuus

180 osaamispistettä, n. 9 kuukautta

Hakuaika

-

Hakeutuminen

Koulutus on työvoimakoulutusta. Koulutukseen haetaan TE-palveluiden internet-sivujen kautta. Pääset TE-palveluiden sivuille oheisen hakupainikkeen kautta. Valinnat koulutukseen tekee TE-toimisto.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu kuljetusalasta kiinnostuneille, 20 vuotta täyttäneille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille, sekä ammatinvaihtajille, joilla on vähintään B -luokan ajokortti.

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia kuorma-autonkuljettajan ammatissa ja suorittaa logistiikan perustutkinto, kuorma-autonkuljettaja, kuljetuspalvelujen osaamisalalta tai tutkinnon osia. Tavoitteena on antaa valmiudet toimia kuorma-autonkuljettajan tehtävissä elinkeinoelämän eri toimialueilla ja tuottaa itsenäiseen ja omatoimiseen työskentelyyn pystyviä kuljettajia työmarkkinoiden tarpeeseen. Koulutuksen suorittanut ymmärtää työn laadun merkityksen sekä vastuunsa työstään yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Hän toimii asiakaspalvelutehtävässä ja hänellä on valmiudet sopeutua epäsäännöllisiin työaikoihin.

Koulutus järjestetään Lievestuoreella (Ajoneuvontie 21), jonne on matkaa noin 25 kilometriä Jyväskylästä.

Lisätietoa kuorma-autonkuljettajan työstä: https://tyomarkkinatori.fi/ammattitieto/ammatit/kuorma-autonkuljettaja

Koulutuksen sisältö

Logistiikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat ovat (60 osp):
- Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen, 15 osp
- Kuorma-autonkuljettajana työskentely, 35 osp
- Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp

Valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista valitaan yhteensä 85 osp laajuiset osiot, valinnaisia ovat esimerkiksi seuraavat:
- Kappaletavaran kuljettaminen, 35 osp
- Lämpösäädeltyjen elintarvikkeiden kuljettaminen, 35 osp
- Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely, 25 osp
- Kappaletavaranosturin käyttäminen, 5 osp
- Kuormakorin vaihtaminen, 5 osp
- Työkoneen kuljettajana työskentely, 25 osp
- Maasiirtokuljetuksen suorittaminen, 35 osp

Yhteisistä tutkinnon osista muodostuu 35 osp laajuiset osiot, Näitä ovat mm:
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Kustannukset

Opiskelijan itse kustannettavaksi jäävät maksut ovat noin 250 euroa viranomaismaksuja (ajokorttilupamaksu, ADR ajolupamaksut ja digipiirturikortti) sekä lääkärintodistus.

Lisää koulutuksesta

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut

Ma–pe klo 9–12 sekä ma, ke ja to klo 13–15

Chat: gradia.fi/hae-opiskelemaan

hakupalvelut@gradia.fi

Pietilä Pekka

Lehtori (opettaja)

Logistiikka