Kotiäidistä lähihoitajaksi etäopintoina - ”Tämä on mielenkiintoinen ala ja töitä tulee olemaan”

Hankasalmelainen Sanna Höylä päätti toteuttaa haaveensa alanvaihdoksesta kun lähihoitajatutkinnon suorittaminen pääsääntöisesti etäopintoina tuli mahdolliseksi Gradiassa. Tilaisuus kokeilla jotain uutta tarjoutui, kun perhevapaa oli päättymässä. Höylällä oli ennestään tutkinnot pintakäsittely- ja liiketoiminta-aloilta mutta ennen kotiäitiyttä hän oli tehnyt töitä muilla aloilla.

Etäopiskelu helpottaa arkea

Uuden alan valinnassa vaakakupissa painoivat alan työllisyysnäkymät. ”Ajattelin, että jos tässä vaiheessa vielä lähden kouluttautumaan, haluan alalle, joka varmasti työllistää”, Höylä kertoo. Sosiaali- ja terveysala veti puoleensa myös siksi, että työ lasten parissa oli ollut haaveena pitkään. 

Uuden ammatin hankkiminen pääsääntöisesti etäopintoina oli kuitenkin ratkaiseva tekijä. 

”Elämää lapsiperheessä helpottaa se, että välimatkojen kulkeminen jää pois ja teoriapuolen opinnot voi opiskella kotoa käsin”.

Etäoppiminen on Höylän mukaan hyvin samankaltaista kuin luokkahuoneessa tapahtuva opetus. ”Opiskelemme päivät ohjatusti Teamsissa. Nimenhuuto on aamulla ja jokaisen tauon jälkeen. Opettaja opettaa teoriaa, teemme tehtäviä, ryhmätöitä ja osin myös itsenäistä opiskelua”. Opintoihin kuuluu lisäksi käytännönläheistä työtä tukevia lähiopetuspäiviä Jyväskylässä.

Oma suunta löytyy työpaikalta

Höylä aloitti opinnot helmikuussa 2022. Hän on suorittanut kaksi pakollista tutkinnon osaa, joista jälkimmäisestä puuttuu vielä työelämässä oppimisen osuus. Ensimmäisen kahdeksan viikon työelämässä oppimisen jakson hän suoritti päiväkodissa. ”Se oli aivan ihanaa, heti tuntui kuin olisi tullut kotiin. Minut otettiin hyvin vastaan ja oli helppo päästä porukkaan mukaan.”

Työpaikalla tuli vastaan myös haastavia tilanteita. ”Mieleen on jäänyt erityisesti haastavat tilanteet. Minulla ei ollut ennestään kokemusta esimerkiksi erityisherkkyydestä, mutta osasin toimia ja sain hyvää palautetta”.

Uusi ammatti kahdessa vuodessa

Päiväkodissa työskentelyn jälkeen Höylä päätyi vaihtamaan osaamisalavalintaansa ja siirtyy sen myötä lähiopetusryhmään. Etäopetusta järjestetään tällä hetkellä pakollisten opintojen lisäksi vain ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen sekä sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisaloihin suuntautuville. Osaamisalaa voi kuitenkin vaihtaa, vaikka opinnot olisi aloittanut etäopintoina.

”Opetusjärjestelyt joustavat opiskelijan tilanteen mukaan."

Vaihtaminen lähiopetusryhmään oli helppoa. "Olen jo opiskellut lähes puolet tutkinnosta etänä, joten tämä yhdistelmä sopii minulle hyvin”. Höylällä on tavoitteena suorittaa lähihoitajan tutkinto kokonaisuudessaan noin kahdessa vuodessa.

Jokainen päivä on merkityksellinen

Höylä kokee löytäneensä oman alansa, jossa joka päivä näkee työnsä merkityksen. ”Haluan auttaa ja olla tukemassa ihmisiä, olivatpa he lapsia tai vanhuksia. Tuntuu hyvältä, että omalla työllään ja toiminnallaan pääsee edistämään ihmisten hyvinvointia.”

Parasta aikuisopiskelussa on ollut uuden oppiminen. ”On hienoa, kun huomaa oikeasti oppivansa ja edistyvänsä. Onnistumiset motivoivat jatkamaan.”

Uusia ystäviä ja buustia arkeen

Opinnot ovat tuoneet elämään myös uusia ihmisiä ja arkeen uudenlaista energiaa. ”Olen saanut elämääni mahtavia uusia ystäviä. Opinnot rytmittävät arkea hyvin, mikä heijastuu myönteisesti koko perheeseen.”

Höylä rohkaisee alanvaihtoa harkitsevia tarttumaan rohkeasti mahdollisuuteen opiskella uusi ammatti. 

”Sote-alalla on todella monia erilaisia vaihtoehtoja, työpaikkoja ja suuntautumisvaihtoehtoja."

 "Tämä on mielenkiintoinen ala ja töitä tulee olemaan. Jos opinnoissa tulee vastaan haasteita, siihen saa apua. Etämuoto on monille perheellisille ja kaukana asuville hyvä vaihtoehto.”

Digiosaamista kehitetään sote-alalla

Sanna Höylä oli mukana DigiTalentti Lähihoitaja -hankkeen pilottiryhmässä, jossa selvitettiin alan tulevaisuuden osaamisvaateita ja tutustuttiin muun muassa asiakkaiden toimintakyvyn tukemiseen liittyvään hyvinvointiteknologiaan. DigiTalentti Lähihoitaja -hanke on ESR-hanke, jossa ELY-keskus, Euroopan Sosiaalirahasto ja EU toimivat rahoittajina. Hanke rahoitettiin REACT-EU-välineen määrärahoista osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hanke toteutettiin 1.9.2021-31.8.2023.

Rahoittajan logot, EU ja ELY


 

Tutustu muihin opiskelijatarinoihin