Korona-exit: uutta ja uudistuvaa yrittäjyyttä

Korona-exit-hanke on Keski-Suomen liiton rahoittama hanke, joka on ollut Keski-Suomen alueen mikro- ja pk-yritysten tukena koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Hankkeen rahoituksella on tuettu uusia yrittäjiä ja autettu koronasta kärsineitä yrityksiä uudistamaan liiketoimintamallejaan. Hankkeen toteutusaika on 1.12.2020-31.12.2021 ja se päättyy nyt vuoden 2021 lopussa.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

1.    Uuden yrittäjyyden tukeminen

Hankkeen rahoitus mahdollisti Keski-Suomen Yritysidean perustamisneuvontapalvelujen vahvistamisen sekä palvelumallin laajentamisen maakunnassa. K-S Yritysidea tarjoaa kaikille asiakaskuntien kuntalaisille yrityksen käynnistämisen suunnitteluun tietoa ja neuvontaa sekä sparrausta liiketoiminnan aloittamiseen. Palvelut ovat maksuttomia. Perustamisneuvonnan uutena osa-alueena hankkeen avulla kehitettiin toimintamallia ja materiaaleja omistajanvaihdostilanteisiin.

2.    Yritysten liiketoimintamallien uudistamisen tuki

Keski-Suomen alueen mikro- ja pk-yrittäjille suunnattu Korona-exit työpajakokonaisuus tarjosi mahdollisuuden kehittää liiketoimintaa yhdessä muiden yritysten kanssa verkostoituen. Yrityksille oli tarjolla yhteensä viisi maksutonta etävalmennusryhmää keväällä ja syksyllä 2021. Työpajoihin osallistui 32 yritystä eri toimialoilta kuten hyvinvointi-, tapahtuma-, ravintola- ja matkailualoilta.

Työpajoissa työstettiin konkreettisia ratkaisumalleja ja uusia ideoita poikkeustilanteesta selviämiseen. Kokoontumisten välissä osallistujat saivat henkilökohtaista, yrityksen tilanteeseen kohdennettua konsultointia ja tukea sekä käytännön työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen. Yhteistyökumppaniksi liiketoimintamallien kehittämispajoissa valikoitui Balentor ja valmennuksesta vastasivat Balentorin yritysvalmentajat. Työpajoihin osallistui myös Gradian asiakkuuspäälliköitä, jotka konsultoivat ja antoivat palautetta yrityksille sekä kertoivat Gradian työelämälle tarjoamista koulutuspalveluista.

Hankkeen tulokset ja vaikuttavuus

Keski-Suomen Yritysidean perustamisneuvonta

Keski-Suomen Yritysidean tunnettuus lisääntyi hankkeen myötä ja neuvontaan saatiin lisää resurssia. Hankkeen myötä syntyi uusi valmennusmateriaali "Yrityskauppa-info". Aloittava yrittäjä ja myös yrityksen myyjä saavat nopeasti pohdittavaa, askelmerkkejä ja ohjeistusta edetä omissa suunnitelmissaan. Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen ja alueellinen evaluointi 2020 -tutkimuksen mukaan tiedonsiirto ja viestintä ovat merkittävässä osassa lähivuosina, jotta ostajat ja erityisesti myyjät olisivat ajoissa liikkeellä omistajanvaihdos tilanteissa. Tältä osaa Yrityskauppa-info ja sen viesti palvelevat tiedonsiirron tarvetta ja ovat ajan hengessä mukana. Yrityskauppa-info jää osaksi K-S Yritysidean palveluntarjontaa. Yrityskauppa-infoja järjestettiin hankeen aikana 7.4, 11.8, 1.9. ja 18.11. Lisäksi aiheen tiimoilta järjestettiin kuntakohtaiset tilaisuudet Toivakassa 18.5. ja Joutsan aamukahveilla 29.9.

Korona-exit työpajavalmennukset

Työpajoihin osallistuneet yritykset ovat kehittäneet liiketoimintamallejaan huomioiden koronan vaikutukset toimintaympäristöön, toimintatapoihin ja kysyntään. Yritykset saivat apua koronakriisistä selviytymiseen ja niiden resilienssi vahvistui työpajojen myötä.

”Harvinaisen suoraa puhetta ja kyseenalaistamista
kohdistuen jokaisen yrityksen omiin kehityskohtiin”

Työpajoihin osallistuneilta yrityksiltä kerättiin palautetta sekä suullisesti että vaikuttavuuskyselyn avulla valmennuksen päättyessä. Osallistujat kokivat työpajat hyödyllisiksi ja olivat erittäin tyytyväisiä valmennuksen käytännönläheiseen toteutukseen sekä konkreettisiin työkaluihin. Eri toimialoilta olevien yritysten sparraus ja verkostoituminen toisten yrittäjien kanssa koettiin hyväksi. Liiketoiminta selkiytyi ja kirkastui ja Korona-exitin myötä alettiin nähdä uusia mahdollisuuksia. Konsultointi antoi uskoa tulevaisuuteen.

”Olen iloinen, että lähdin mukaan.
Verkostoituminen ja sparraus oli antoisinta!”
 

 

Lisätietoja hankkeesta

Asiakkuuspäällikkö Maria Linnavirta
Gradia Työelämäpalvelut