Korona-exit-työpaja syksyllä 2021, ilmoittautuminen käynnissä

Keski-Suomen alueen yrittäjille suunnattu, etänä toteutettava Korona-exit-työpajakokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden kehittää liiketoimintaa yhdessä muiden yritysten kanssa verkostoituen. Työpajoja järjestettiin jo keväällä 2021 ja nyt syksyllä on tarjolla vielä yksi työpajakokonaisuus. Paikkoja on rajoitetusti ja ryhmä täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Korona-exit-hanke on Keski-Suomen liiton rahoittama ja osallistujayritykselle maksuton.

Korona-exit -työpajoihin osallistumalla saat

 • Konkreettisia ratkaisumalleja ja uusia ideoita poikkeustilanteesta selviämiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen tulevaisuudessa.
 • Sparrausta yrityksesi liiketoiminnan kehittämiseen, siinä tarvittavan tuen ja käytännön työkalut.
 • Muiden yrittäjien verkoston ja mahdollisuuden kehittyä yhdessä.
 • Yrityksesi tilanteeseen kohdennetun konsultoinnin kokeneen yritysvalmentajan kanssa

”Harvinaisen suoraa puhetta ja kyseenalaistamista kohdistuen jokaisen yrityksen omiin kehityskohtiin. Vertaistukea ja verkostoitumista eri alojen yrittäjien kanssa.”

Korona-exit -työpajakokonaisuudet

Korona-exit työpajakokonaisuus koostuu viidestä maksuttomasta 2h etätyöpajasta (Teams), jotka pidetään 14.9., 28.9., 12.10., 26.10. ja 9.11. klo 9-11. Työpajojen välissä kukin osallistuja toteuttaa sovitusti oman yrityksen kannalta tärkeimpiä kehittämistoimenpiteitä, ja saa henkilökohtaista konsultointia 1 h/yritys.

Työpajojen aiheina:

 • yrityksen nykytila ja tavoiteasetanta
 • vaihtoehtoisten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen
 • toimeenpanon edellytykset ja toimeenpanosuunnitelma
 • muutoksessa jaksaminen
 • onnistumisen arviointi ja jatkotoimet

Työpajakokonaisuudesta vastaavat ja osallistujien valmentajina toimivat Balentorin kokeneet yritysvalmentajat, joilla on kokemusta yli 500 yrityksen auttamisesta ja käytännön liiketoiminnan kehittämisestä.  

 • Yritysvalmentaja Petri Saarinen, PK-yritysten kokonaisvaltainen kehittäminen
 • Yritysvalmentaja, yrittäjä Suvi Tuominiemi, johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, muutosjohtaminen

"Valmentajat paneutuivat ahkerasti jokaiseen yrittäjään ja heidän yrityksiinsä. Energistä valmennusta, innostusta ja uskoa tulevaan."

Lisätietoja

Asiakkuuspäällikkö Maria Linnavirta, Gradia Työelämä- ja yrityspalvelut, puh. 040 341 6355, maria.linnavirta@gradia.fi