Voimanaisista energiaa yrittämiseen

Korona-exit työpajoista sai alkunsa neljän yrittäjänaisen porukka, joka tapaa toisiaan vapaa-ajalla ja on nimennyt itsensä Voimanaisiksi.
Laulaja Arja Koriseva, Hannele Levävaara Nukulasta, Henna Ruusumaa LeWellistä ja Annu Sankilampi Teatterikoneesta lähtivät mukaan työpajasarjaan keskellä haastavaa korona-aikaa alkuvuodesta 2021. Keski-Suomen liiton tuella käynnistetyssä Korona-exitissä pyrittiin auttamaan koronasta kärsineitä yrityksiä uudistamaan liiketoimintamallejaan. Pienryhmissä vedetyt työpajat loivat otollisen maaperän yhteiselle jakamiselle, toisilta oppimiselle ja uuden luomiselle.

”Yrittäjän työ on välillä aika yksin puurtamista eikä sparrauskumppania välttämättä ole. Eri alan ihminen osaa katsoa toisin. Lähdin hakemaan oppia muilta. Sain sitä ja paljon muutakin”, iloitsee Henna Ruusumaa.

Voimanaiset kokoontuivat työpajojen välissä ja sparrasivat toisiaan valmennusten välitehtävissä. He alkoivat löytää tapoja auttaa toisiaan ja jopa tehdä yhteistyötä, vaikka toimivat eri aloilla.

Yhdessä tekemisestä voimaa

Koronatilanne on mullistanut yrittäjien arjen. ”Haasteiden ääneen sanominen on tärkeää. Yhteinen jakaminen luottamuksen ilmapiirissä on ollut kullanarvoista”, sanoo Annu Sankilampi. ”Yhdessä tekeminen ja oleminen voimaannuttaa”, lisää Henna Ruusumaa.

Uudet ideat lentoon

Nukulan matkailutilalla pidetyssä tapaamisessa Annu Sankilampi tunsi ympäröivän luonnon inspiroivan vaikutuksen ja päätti vetäytyä tilalle kirjoitusresidenssiin työstämään uutta näytelmää. Samalla hän julkaisi arkeaan sosiaaliseen mediaan, ja innoitti paikkaa pyörittävän Hannele Levävaaran näkemään sosiaalisen median tarjoamat mahdollisuudet.

”Tein instastooreja ja elämäni ensimmäisen rekrytointi-ilmoituksen Facebookiin. Se on ollut kaikkien aikojen suosituin postaukseni. Keskustelut eri alan ammattilaisten kanssa ovat tarjonneet loistavaa uutta näkökulmaa. Kannustuksen myötä luotan rohkeammin luoviin ajatuksiini”, sanoo Hannele Levävaara.

Suunnitelmista käytäntöön

Kevään edetessä suunnitteluputkessa muhineista tavoitteista on tullut totta työpajoissa läpikäytyjen teemojen vauhdittamana. ”Työpajat tavallaan pakottivat pysähtymään miettimään asioita. Strategisten painopisteiden valinta, aikataulujen määrittely ja etenemisen esittely muille ryhmäläisille auttoivat siinä, että asiat tulivat tehdyksi”, toteaa Ruusumaa.

Myös Hannele Levävaara on tyytyväinen työpajakokonaisuuden antiin. ”Sain apua monella osa-alueella, tärkeimpinä vision ja strategian kirkastaminen sekä rekrytointi.”

Sparrauksesta uutta näkökulmaa

Korona-exit -kokonaisuuteen liittyvä henkilökohtainen yrityssparrauskerta tuli Teatterikoneelle oivallisella hetkellä. ”Olemme juuri muuttaneet uusiin toimitiloihin Villa Ranaan. Sparrauskäynti antoi paljon uusia ajatuksia toiminnan selkiyttämiseen ja kehittämiseen”, Sankilampi sanoo. Hän innostui uuden oppimisesta niin paljon, että aloittaa syksyllä johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon opinnot Gradialla.

Korona-exit-työpajasarja saa jatkoa

Korona-exit on kuuden työpajan sarja, joka tarjoaa Keski-Suomen alueen yrittäjille mahdollisuuden kehittää liiketoimintaansa ja verkostoitua muiden yritysten kanssa. Gradian koordinoimassa työpajakokonaisuudessa valmentajina toimivat Balentorin kokeneet yritysvalmentajat Petri Saarinen ja Suvi Tuominiemi.

Keski-Suomen liiton rahoittamat Korona-exit -työpajat järjestetään vielä kerran syksyllä 2021.  Työpajakokonaisuuteen mahtuu mukaan kymmenen yritystä.

Koulutukseen haku on avattu Gradian verkkosivuilla.

Kuva: Annu Sankilampi (vas.), Henna Ruusumaa, Hannele Levävaara ja Arja Koriseva Voimanaisten tapaamisessa.