Keski-Suomen Yrittäjäsanomat: Koulutuspalveluilla tukea kasvuun

Myönteinen talouskehitys on antanut hyvät edellytykset monen keskisuomalaisen yrityksen kasvuun viime vuosina. Vahvaa kasvua on tehnyt myös LVI-alan yritys Oksaputki Oy, joka tarjoaa käyttövesi- ja viemäripalveluita sekä ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmiä uudis- ja saneerauskohteisiin. Vuonna 2008 Oksaputki Oy aloitti ammatinharjoittajana, tänä päivänä yritys työllistää laajan osaajajoukon erilaisia putki- ja ilmastointiasentajia, projektipäälliköitä sekä työnjohtajia, kaiken kaikkiaan 26 työntekijää.

Yrityksen nopean kasvun tueksi tarvitaan erilaisia henkilöstöratkaisuja. Oksaputki Oy:n toimitusjohtaja Mikko Oksanen näkee, että yksi tapa saada osaavaa henkilökuntaa on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian oppisopimuspalvelujen hyödyntäminen. Yritys on saanut osaavia ja motivoituneita työntekijöitä, joilla on aitoa kiinnostusta tekemällä oppimiseen. ”LVI-alan tuotteiden tuntemus oli opiskelijoilla jo valmiina, mikä auttaa sekä työntekijää että yritystä”, sanoo Oksanen. Oppisopimusopiskelijat saavat samanaikaisesti vahvan suunnittelu- ja käytännön osaamisen, mikä on Oksasen mukaan suurena etuna opiskelijan tulevaisuuden työuran kannalta.

”Parhaimmilla työnjohtajilla on kentältä vahva työkokemus”, Oksanen viittaa.

Gradialla on tärkeä rooli oppisopimusopiskelijan osaamisen kehittymisessä. Oppilaitokselta saatu teoriatieto tukee käytännön työtehtäviä, ja mm. näyttöjen järjestäminen sujuu hyvin yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Kaikkineen yhteistyö Gradian kanssa on sujunut hyvin ja asiakaslähtöisesti. Oppisopimusopiskelijan työllistämiseen on mahdollista saada palkkatukea. Tämä madalsi Oksaputki Oy:n kynnystä rekrytoida uusi työntekijä, ja yritys saikin todellisia säästöjä oppisopimuskoulutuksen hyödyntämisen kautta.

Oksanen kannustaa uuden työntekijän palkkausta oppisopimuksen kautta kaikille yrityksille, toimialasta ja yrityksen koosta riippumatta. Oksaputki Oy:ssä oppisopimus osoittautui toimivaksi ratkaisuksi sekä vahvan kasvuvuoden 2015 aikana, jolloin yritys palkkasi 12 työntekijää, että kuluvana vuonna, voimakkaan kasvun tehneenä yrityksenä. Oksanen näkee, että oppisopimuskoulutus on tulevaisuuden koulutusmuoto. Uuden ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti oppilaitos ja työelämä tulevat lähentymään entisestään ja oppisopimuskoulutus tukee tätä erinomaisesti.

Juttu julkaistu Keski-Suomen Yrittäjäsanomissa 13.11.2018.