Kenialainen lähihoitajaopiskelija harjoitteluun tai töihin teille?

Haluaisitteko tarjota harjoittelupaikkaa tai myöhemmin työllistää kenialaisen lähihoitajaopiskelijan? Kaksi kenialaista opiskelijaryhmää aloittaa opintonsa Gradia Jyväskylässä ja yksi ryhmä Gradia Jämsässä ensi elokuussa. Jos tarvitsette uusia osaajia, kansainvälistyminen on teille ajankohtaista ja olette kiinnostuneita kehittämään uudenlaista koulutusyhteistyötä kanssamme, tervetuloa kuulemaan yhteistyömahdollisuuksista tiistaina 24.5. klo 12.00 pidettävään Teams-infoomme.

Tutkintovientiä jo vuodesta 2017

Suomalaisella koulutuksella ja ammatillisella osaamisella on kysyntää maailmalla. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia on toteuttanut ammatillista tutkintovientiä vuodesta 2017 osana opetushallituksen rahoittamaa tutkintovientikokeilua. Kokeilun aikana toteutettiin eri tutkintojen tilauskoulutuksia useissa kohdemaissa, laadittiin tutkintovientiin soveltuvia tutkinnon perusteita sekä kuvattiin ammatillisen koulutusviennin hyviä käytänteitä.
 
Gradia laati kokeilun aikana tutkinnon perusteet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon ja nyt tutkintokoulutusta päästään toteuttamaan Keski-Suomessa 1.1.2022 voimaan astuneen ammatilliseen tutkintovientiin liittyvän lain muutoksen mukaisesti. Toteutuvat koulutukset helpottavat osaltaan Keski-Suomen hoitajapulaa, auttavat kehittämään kansainvälistä yhteistyötä sekä tarjoavat uutta osaamista myös kohdemaan terveydenhoidon kehittämiseen.

Räätälöityä tilauskoulutusta Jyväskylässä ja Jämsässä

Gradia Jyväskylän ja Gradia Jämsän opettajat toteuttivat opiskelijoille pääsykokeet Uasin Gishun maakunnassa Keniassa maaliskuun lopussa. Paikalla oli yli 200 motivoitunutta lähihoitajaopiskelijaksi ja alalle töihin haluavaa. Hakijat suorittivat kirjallisen kokeen ja pienryhmähaastattelun. Yhteistyösopimus tilauskoulutuksen toteuttamista laadittiin paikallisen maakuntahallinnon kanssa.

Räätälöity tilauskoulutus toteutetaan pääasiassa englannin kielellä, mutta opiskelijoiden opintoihin kuuluu myös suomen kielen ja kulttuurin opintoja, jotka valituille opiskelijoille on jo aloitettu etäopetuksena. Suurin osa opiskelijoista toivoo työllistyvänsä Keski-Suomeen opintojen päätyttyä, osan on tarkoitus palata kehittämään oman maan ja alueen terveydenhoitoa. Toivomme kansainvälisen yhteistyön laajenevan ja uusien tilauskoulutusryhmien jatkuvan syksyn pilotoinnin jälkeen yhdessä kehittämistyöhön mukaan lähtevien työnantajien kanssa.

Lähihoitajakoulutuksen hakijoita pääsykokeissa Uasin Gishun maakunnassa maaliskuussa 29.3.2022.
Lähihoitajakoulutuksen hakijoita pääsykokeissa Uasin Gishun maakunnassa maaliskuussa 29.3.2022. Kirjallinen osio käynnissä.

Ilmoittautuminen Teams-infoon

Opettaja Marjo Mäenpää-Lakka, marjo.maenpaa-lakka@gradia.fi p. 040 341 5081

Lisätietoja koulutusviennistä ja tilauskoulutuksista

Koulutusvientipäällikkö Pauliina Holm, pauliina.holm@gradia.fi p. 040 341 5889