Kehitämme ammatillisen koulutuksen laatua sekä oppilaitoksen ja työelämän välistä yhteistyötä työelämäpalautteen avulla

Työnantajilta ja työpaikkaohjaajilta aloitetaan keräämään työelämäpalautetta heinäkuun 2021 alusta lähtien. Palautteen avulla kehitämme ammatillisen koulutuksen laatua sekä oppilaitoksen ja työelämän välistä yhteistyötä. Palaute auttaa meitä suuntaamaan toimintaamme siten, että vastaamme työelämän ja työpaikkojen tarpeisiin entistä paremmin.

Työelämäpalautetta kerätään työpaikkaohjaajilta sekä esimiehiltä

Työpaikkaohjaajakysely lähetetään opiskelijan koulutussopimuksen tai oppisopimuksen päättymisen jälkeen työpaikkaohjaajalle automaattisesti Opetushallituksen toimesta. Työpaikkaohjaajakyselyjä lähetetään pitkin vuotta sitä mukaa, kun oppisopimuksia ja koulutussopimuksia päättyy. Työpaikkaohjaaja saa palautekyselyn sekä sähköpostitse että tekstiviestinä.

Työpaikkakysely lähetetään kaksi kertaa vuodessa työpaikan henkilölle, joka vastaa työpaikalla yhteistyöstä Gradian kanssa. Ensimmäistä kertaa työpaikkakysely toteutetaan vuoden 2022 alussa ja se koskee ajanjaksoa 1.7.–31.12. 2021. Kerromme lisää työpaikkakyselyn toteuttamisesta syksyllä 2021.

Kumpaankin kyselyyn vastataan anonyymisti. Kyselyiden koosteet toimitetaan oppilaitokselle raportteina, yksittäisen vastaajan tiedot eivät näy raporteissa. Kyselyyn vastaaminen on tärkeää, sen avulla voimme edelleen kehittää toimintaamme ja olla parempia arjen kumppaneita työelämälle.

Antamalla palautetta kehität ammatillisen koulutuksen laatua -Tehdään yhdessä osaajia työelämälle!