Kari Kasurinen: Jyväskylän Voimistelijat täsmäkouluttaa

Jyväskylän Voimistelijat '79 ry on yksi niistä työnantajista, jotka ovat löytäneet oppisopimuksesta itselleen sopivan tavan rekrytoida uusia työntekijöitä ja kehittää heidän osaamistaan. Oppisopimusopiskelijoita on ollut viime vuosina seuran palveluksessa yhtäaikaisesti yleensä kaksi, mutta enimmillään jopa kuusi.

- Meille oppisopimus on ollut sopiva tapa hankkia täsmäkoulutettua henkilöstöä tehtäviin, joihin ei ole tarjolla varsinaista koulutusta. Voimistelun ohjaamisessa on paljon muun muassa lajiosaamiseen ja harjoitusmenetelmiin liittyviä asioita, joiden omaksumiseen käytännönläheinen oppisopimuskoulutus sopii hyvin, Jyväskylän Voimistelija '79 ry:n toiminnanjohtaja Kari Kasurinen perustelee.

Yleensä opiskelijat suorittavat liikunnanohjauksen perustutkinnon ja valmistuvat liikuntaneuvojiksi. Seurassa on suoritettu myös useita valmentajan ammattitutkintoja.

Nuoren ja seuran edut kohtaavat

Jyväskylän Voimistelijat '79 ry:ssä oppisopimusopiskelijat ovat yleensä nuoria, jotka ovat olleet mukana seuran toiminnassa tai joilla on muuten voimistelijataustaa. Heille oppisopimuskoulutus tarjoaa reitin liikunta-alan ammattiin ja usein myös ensimmäiseen työpaikkaan.

- Meillä on lähtökohtana, että pystyisimme tarjoamaan opiskelijalle työtä myös valmistumisen jälkeen. Kun olemme löytäneet ja täsmäkouluttaneet sopivan henkilön, kannattaa seuran tietenkin pitää hänestä kiinni, Kasurinen sanoo.

Tulokset ovat olleet hyviä. Kasurinen kertoo muistavansa vuosien varrelta vain pari tapausta, joissa opiskelija ei ole valmistunut.

- Oppisopimusopiskelijamme ovat olleet aina hyvin motivoituneita. Heidänhän täytyy oikeasti haluta tähän koulutukseen, ja voimistelutaustaisina he myös tietävät, mihin ovat ryhtymässä, hän toteaa.

Koko seura kouluttaa

Jyväskylän Voimistelijat '79 ry pyrkii puolestaan tarjoamaan opiskelijoille edellytykset opintojen menestykselliseen suorittamiseen. Koulutettavalle nimetään aina oma työpaikkakuluttaja, joka vastaa opiskelijasta ensisijaisesti ja huolehtii esimerkiksi palautekeskusteluista.

- Meillä on töissä ammattitaitoisia, muun muassa liikunnalta valmistuneita, valmentajia. Heillä on hyvät valmiudet ja myös kiinnostusta työpaikkakouluttajan tehtäviin. Tämä on tärkeää, sillä tehtävä vaatii sitoutumista, Kasurinen sanoo.

Pelkästään yhden henkilön varassa opiskelijan ohjaus ei kuitenkaan ole. Kasurisen mukaan kouluttamiseen osallistuu koko henkilöstö, sillä opiskelijat työskentelevät eri tehtävissä ja oppivat sitä kautta seuran toiminnan eri puolia.

- Yhteisöllisyys on olennainen osa seuramme toimintaa. Siten on luonnollista, että sama yhteisöllisyys näkyy myös siinä, miten pidämme huolta oppisopimusopiskelijoistamme. Kokeneilla työntekijöillämme on tässä iso merkitys.
Kasurinen nostaa vielä esiin tietopuolisen koulutuksen merkityksen. Sitä järjestävän oppilaitoksen täytyy olla motivoitunut tehtävään ja hoitaa sitä aktiivisesti.

- Säännöllinen yhteydenpito on tärkeää. Se auttaa esimerkiksi sovittamaan yhteen tietopuolisen koulutuksen ja meillä tapahtuvan oppimisen niin, että ne tukevat aidosti toisiaan.

Kehittyvä oppisopimus

Oppisopimustoiminta on Kasurisen mukaan kehittynyt vuosien kuluessa. Monet asiat, kuten arvioinnit, ovat muuttuneet työnantajan näkökulmasta helpommiksi, kun avuksi on otettu sähköisiä palveluita.

- Eteenpäin katsova linja toivottavasti jatkuu tulevaisuudessakin, sillä niin opetusmenetelmät kuin opetuksen työvälineetkin kehittyvät jatkuvasti, Kasurinen miettii.

Hakupalvelut ma,ke ja to klo 9 - 15, ti ja pe klo 10 - 14, chat gradia.fi/oppimaan
040 341 6193
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Haku- ja neuvontapalvelut
Käyntiosoite
Sepänkatu 3, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä