Julkaisu Puura: OpsoDiili Länsi-Suomi -hankkeen loppuraportti (2018)

Tarja Puuran julkaisu Yritykset oppisopimuksen mahdollistajina – nuoret osaajat yritysten voimavarana on OpsoDiili Länsi-Suomi -hankkeen loppuraportti. Hankkeen tavoitteena oli kehittää koulutukseen ja työelämään siirtymistä sekä koulutuksellista tasa-arvoa tukevia palveluja ja toimintatapoja osana ESR-nuorisotakuuta. Keskiössä oli nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen. Tarja Puura toimi hankkeessa projektipäällikkönä.

 

Tiedostot