Julkaisu Landén & Kärkkäinen: Ohjaamo Jyväskylä -hankkeen loppuraportti (2018)

Anne-Mari Landénin ja Mia Kärkkäisen julkaisu on Ohjaamo Jyväskylä -hankkeen loppuraportti. Hankkeessa kehitettiin asiakaslähtöinen monialainen ohjauksen toimintamalli ja matalan kynnyksen palvelupaikka. Hankkeen keskeinen tavoite oli, että nuorten koulutuksiin hakeutuminen ja työllistyminen helpottuvat ja nuorten hyvinvointi vahvistuu.