Julkaisu Koukkari-Anttonen & Moilanen: Maahanmuuttajien mentorointi toisella asteella - mentorointitoiminnan käsikirja (2019)

Ulla Koukkari-Anttosen ja Johanna Moilasen julkaisu on mentorointitoiminnan käsikirja. Käsikirja on tarkoitettu avuksi ja tueksi silloin, kun halutaan tuetusti ja tavoitteellisesti järjestää maahanmuuttajille mentorointitoimintaa erityisesti toisen asteen koulutuksessa. Käsikirjassa kuvataan vertaismentorointia, jossa sekä mentori että mentoroitavat kehittävät tietojaan, taitojaan ja saavat tukea toinen toisiltaan. Käsikirja on käännetty myös englanniksi.