Juho Lappalaisesta tuli tuetusti kaupan alan toimitilahuoltaja-ammattilainen

Juho Lappalainen valmistui lievästi kehitysvammaisten tuetussa oppisopimuskoulutuksessa toimitilahuoltajaksi.

Hän työskentelee K-Market Jälkkärissä Palokassa, missä hän myös suoritti koulutuksensa. Hänen työtehtäviinsä kuuluu tavaroiden hyllyttämistä, asiakaskahvituksesta huolehtimista ja pullokoneen hoitamista. Hyllyvälien peseminen hoituu nykyisin yhdistelmäkoneella, ja se on Lappalaiselle mieluisa työtehtävä. Aluksi hän työskenteli perinteisesti mopin avulla, mutta opetteli koneen käytön.

Hän on tärkeä ja pidetty työntekijä, joka tuntee monia asiakkaita ja saa heiltä kehuja työstään.

Koulutuksen aikana tehtiin monialaista yhteistyötä, johon osallistuivat Juha Lappalaisen lisäksi hänen työnantajansa, vanhempansa, silloinen Jyväskylän oppisopimuskeskus (1.1.2018 alkaen yhdistettynä Gradia Jyväskyläksi Jyväskylän ammattiopiston ja Jyväskylän aikuisopiston kanssa), Bovallius-ammattiopisto, Jyväskylän kaupungin työvalmennuspalvelu Kätevä sekä Kela.

Tietopuolisen opetuksen koulutuksessa järjesti Bovallius-ammattiopisto.

Koulutukseen hakeutuminen lähti liikkeelle, kun Jyväskylän kaupungin työvalmennuspalvelu Kätevästä kerrottiin oppisopimusmahdollisuudesta. Juho Lappalainen kertoo tuumineensa asiaa vanhempiensa kanssa. Yhdessä he totesivat, että mahdollisuus olisi hyvä tapa hankkia ammatti.

Kyseessä oli kehitysvammaisten oppisopimuskoulutuksen pilottihanke. Ajatuksena on, että yhteistyön toimijat tukevat niin opiskelijaa, työnantajaa kuin työpaikkaohjaajakin koko oppisopimuksen ajan. Opiskelijalla oli myös Bovalliuksen nimeämä henkilökohtainen työvalmentaja työpaikkaohjaajan lisäksi.

Opiskeluaikana Lappalaisen koulutukseen valittiin suoritettavaksi yksi tutkinnon osa kokonaan eri tutkinnosta. Se oli nimenomaan kaupan työympäristöön soveltuva Tavaran vastaanotto ja säilytys, joka kuuluu logistiikan perustutkintoon. Lappalainen näyttikin osaamisensa näin kaikkiaan seitsemässä ammattiosaamisen näytössä.

- Kyllä näytöt vähän jännittivät, mutta eivät paljon, hän kertoo tunnelmistaan.

Lappalaisen opiskeluaikana kauppiaana toiminut Juha Kuukkanen kiitteli koulutettavaansa motivoituneeksi ja innostuneeksi.

- Hän tekee työnsä tarkasti ja haluaa oppia. Rutiinien ja päivärytmin oppimiseen kului aluksi aikaa, mutta Juhosta oli koko ajan enemmän apua ja itseluottamus tekemiseen kasvoi. Tärkeää ovat olleet myös positiivinen asenne ja sopeutuminen hyvin työyhteisön jäseneksi.

Juho Lappalainen on tyytyväinen koulutusvalintaansa

- Oppisopimus on hyvä tapa oppia – parempi kuin vain olla koulussa!

Juho Lappalainen
 
Hakupalvelut (puhelinaika ma–to klo 10–15.30 pe ja aattopäivinä klo 10–14)
040 341 6193
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Opiskelijapalvelut
Haku- ja neuvontapalvelut
Käyntiosoite
Sepänkatu 3, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä