Jämsän kaupunki ja Gradia Jämsä vahvistavat yhteistyötään

Kaupunki ja Gradia Jämsä sinetöivät kumppanuuden yhteistyösopimuksella. Sopimuksessa kuvataan kaupungin ja oppilaitoksen välisiä yhteistyömahdollisuuksia erityisesti matkailumarkkinoinnissa ja matkailuelinkeinojen kehittämisessä.

Jämsän kaupungin matkailumarkkinoinnissa voi tulevaisuudessa nähdä Gradia Jämsän opiskelijoiden kuvaamia valokuvia tai videoita eri vuodenaikoina. Kuvitus voi olla esimerkiksi kaupungin tilaamaa tai oppilastehtävien ja tapahtumien yhteydessä kuvattuja, kunhan kuvat ovat Jämsästä. Matkailumarkkinoinnissa tuoreiden kuvien tarve on jatkuva.

Kaupunki tarjoaa mahdollisuuksien mukaan opiskelijoille työssäoppimispaikkoja niin markkinoinnin, viestinnän kuin asiakaspalvelun tehtävissä. Opiskelijat voivat myös oma-aloitteisesti tarjota matkailuneuvonnan ja matkailun tarpeisiin mm. tuotteistamista, markkinointi-ideoita ja palvelumuotoilua.

– Työelämäläheisen yhteistyön syventäminen on ollut ja on Gradia Jämsän opiskelijoiden osaamisen kehittämisessä keskiössä. Sopimus tarjoaa opiskelijoillemme ja opettajille uusia luovia mahdollisuuksia oppimistehtäviin ja oppimisympäristöihin, Gradia Jämsän rehtori Petteri Järvinen sanoo.

Gradia Jämsässä matkailualan opettajana toimiva Keijo Vehkakoski pitää yhteistyösopimusta tärkeänä matkailualalle.

– Nyt opiskelijoilla on mahdollisuus yhä enenevässä määrin työskennellä aidoissa työympäristöissä heti koulutuksen alusta lähtien, Vehkakoski painottaa.

Sopimuksen myötä tilaisuudet aiempaan kiinteämpään yhteistyöhön nousevat paremmin esille. Kaupungin omat resurssit esimerkiksi koulutuseminaarien ja tapahtumien järjestämisessä ovat vähäiset. Gradia Jämsän opiskelijat voivat järjestää erilaisia tapahtumia oppilastyönä.

Jämsän hallintojohtaja Auli Korhonen on tyytyväinen sopimukseen, joka osoittaa osapuolten sitoutumisen aitoon yhteistyöhön.

– Jämsän kokoiselle seutukaupungille jo toisen asteen oppilaitoksen sijainti paikkakunnalla on erittäin tärkeää. Yhteistyötä oppilaitoksen kanssa on tehty aiemminkin, mutta sopimuksella vahvistetaan ja tehdään todeksi tavoitteellista kumppanuutta, josta hyötyvät molemmat osapuolet, Auli Korhonen iloitsee.

Lisätietoja

Hallintojohtaja Auli Korhonen, puh. 040 557 2146
Rehtori Petteri Järvinen, Gradia Jämsä, puh. 040 341 5022

Tiedote 20.9.2018
Jämsän kaupunki