Jämsän ammattiopiston 175 lehtipuutaimen istutus juhlistaa 100-vuotiasta Suomea

Metsäammattilaiset osaavat uudistaa metsää. Opetusmetsässä tehdään tarkoituksenmukaisia toimia metsäviljelystä päätehakkuisiin.

Jämsän ammattiopisto istuttaa 175 puuntaimea opetusmetsäänsä Kuhmoisten Pihlajalahdelle Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi.

Puulajeiksi on valittu kynäjalava, metsälehmus, tammi, tervaleppä, visakoivu, liuskalehtivisakoivu ja punakoivu, jotka ovat hiukan erikoisempia lajeja metsissämme. Kutakin lajia on 25 tainta. Ne ovat mikrolisättyjä klooneja, joten kaikkien taimien alkuperät ovat tarkoin tiedossa. Istutukset tehdään opiskelijatyönä keskiviikkona 20.9. 2017 klo 9 alkaen.

Istutusalueen välittömään läheisyyteen on jätetty säästöpuiksi joitakin komeita vanhoja mäntyjä ja kuusia, jotka ovat aikoinaan toimineet kantapuina eli niiden siementä on käytetty metsänjalostuksessa. Jämsän ammattiopiston Pihlajalahden tilasta osa kuuluukin Natura 2000 -suojeluohjelmaan, ja tarkoituksena on säilyttää jylhää keskisuomalaista metsämaisemaa vanhoine puineen, kalliojyrkänteineen ja vesistöineen.

900 hehtaarin opetusmetsä

Jämsän ammattiopiston metsäalalla on hallinnassaan kaikkiaan noin 900 hehtaaria opetusmetsää. Valtaosaa alueesta käsitellään normaalina talousmetsänä, ja metsiköiden eri kehitysvaiheissa tehdään opiskelijatöinä tarkoituksenmukaisia toimia metsäviljelystä päätehakkuisiin. Osa alueesta kuuluu erilaisiin suojeluohjelmiin.

Suomi 100 -juhlametsikön sijaintialueelle Pihlajalahden tilalla on tehty viime talven aikana noin kolmen hehtaarin suuruinen päätehakkuu. Alue on rehevää lehtomaista kangasta, joka uudistetaan kuusella. Alueella kasvaa luontaisesti myös tervaleppää ja metsälehmuksia, jotka on säästetty hakkuussa. Näistä puulajeista kehkeytyikin ajatus juhlistaa satavuotiasta Suomea lehtipuumetsiköllä.

Lisätietoja:

Jarmo Nikkanen, koulutuspäällikkö, Jämsän ammattiopisto, puh. 040 341 4416