Hotelli Versolle uusia hotellihuoltajia RekryKoulutuksella

RekryKoulutus on uuden henkilöstön rekrytointikeinona monelle työnantajalle vielä suhteellisen tuntematon. Näin oli myös Yöpuu Yhtiössä, jossa koko henkilöstö muutoin kehittää osaamistaan ja suorittaa ahkerasti omaa työtään tukevia tutkintoja. RekryKoulutus auttoi saamaan nopeasti uutta henkilöstöä täsmäosaamista vaativiin tehtäviin.

Uusia tekijöitä uuteen hotellihuoltajan tehtävään

Alkuvuodesta 2022 Yöpuu Yhtiöön kuuluvassa Hotelli Versossa tarvittiin uusia työntekijöitä, kokonaan uusiin hotellihuoltajan tehtäviin. RekryKoulutus soveltui tähän rekrytointitarpeeseen erinomaisesti. Tehtävään koulutettavat henkilöt valittiin hakeneiden joukosta ja koulutettiin yhteistyössä Gradian kanssa. Koulutuksen jälkeen heidät palkattiin hotellihuoltajiksi Hotelli Versoon.

Pääosin opiskellaan työpaikalla, tulevissa työtehtävissä

Uuden hotellihuoltajan tehtävänimikkeeseen liittyvä tehtäväkokonaisuus rakentui yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Osaamista kartutettiin nimenomaan hotellihuoltajan työhön liittyvissä tehtävissä, joita ovat kerroshoito, aamiaistarjoilu ja astiahuolto.

Koulutuksen vastuuhenkilönä ja työpaikkaohjaajana toiminut Hotelli Verson palvelupäällikkö Riikka Vehkaoja piti hyvänä, että suurin osa oppimisesta oli työelämässä tapahtuvaa ja vain kolmasosa oli teoriaopintoja. Koska opiskelijat ovat töissä opintojen alusta asti, RekryKoulutus sitouttaa uuden työntekijän yritykseen jo opintojen aikana. Lisäksi työssä tarvittava osaaminen karttuu nopeasti, koska koulutus on jokaiselle tarkkaan räätälöity ja koulutusaika lyhyt.

Nopea ja riskitön tapa rekrytoida täsmäosaajia

Riikka Vehkaojan mielestä koulutus palveli hyvin Yöpuu Yhtiön tarpeita ja toiveita:

  • Koulutus mahdollisti uusien työntekijöiden nopean ja helpon kouluttamisen
  • Koulutuksen sisältö suunniteltiin täsmällisesti haluttuihin työtehtäviin ja yrityksen tarpeet huomioiden
  • RekryKoulutus oli riskitön vaihtoehto sekä koulutettavalle, että työnantajalle

RekryKoulutuksen käyneet henkilöt voivat kehittää osaamistaan edelleen suorittamalla koko tutkinnon tai tutkinnon osia valitusta tutkinnosta esimerkiksi oppisopimuksella. Tähän Riikka Vehkaoja haluaakin RekryKoulutuksen käyneitä ehdottomasti kannustaa, sillä Yöpuu Yhtiön strategian mukaisesti halutaan varmistaa palvelun laatu sitoutuneen ja ammattitaitoisen henkilöstön avulla.

Opiskelijalle suurin hyöty on työsopimus

Lyhyt, nopea ja tehokas koulutus sopii hyvin aikuisopiskelijalle. Koulutukseen osallistunut Virpi Aarra suositteleekin RekryKoulutusta lämpimästi. Hänen mielestään merkittävin hyöty on työsopimus, joka koulutuksen päätteeksi solmitaan. Myös oman ammattitaidon kehittyminen on tärkeää. Virpin osaaminen laajeni koulutuksen avulla kerroshoidosta salissa ja keittiössä tapahtuviin työtehtäviin. Useamman osa-alueen hallitseminen monipuolistaa työtä ja luo edelleen uusia työmahdollisuuksia. Pienessä ryhmässä opiskelu oli yksilöllistä ja ajatusten vaihto koulutuksesta ja harjoittelusta antoisaa.

Monialainen yhteistyö

Koulutuksen toteutuksessa korostui täsmäosaamisen kehittäminen yhteistyössä Gradian ja Hotelli Verson kanssa. Monialaiseen opetukseen osallistui Gradian opettajia eri aloilta: ravintolapalvelun opettaja Aino Kiljander, puhtauspalvelun opettaja Kirsi Rutajärvi ja ravitsemisalan opettaja Tuija Kirmanen.

Teoriajakson päiviä toteutettiin hotellihuoltajan tulevia työtehtäviä tekemällä, jolloin opetus vietiin Hotelli Versoon: aamiaistarjoiluun, astiahuoltoon ja huonesiivoukseen. Opetuksen siirtäminen yrityksen tiloihin vaati myös Verson työpaikkaohjaajina toimivilta työntekijöiltä perehtymistä opiskelijoiden alkuperehdyttämiseen ja ohjaukseen.

Aino Kiljander yhdessä kollegojensa kanssa painottaa nopeissa täsmäkoulutuksissa opiskelijan aiemman osaamisen tunnistamista ja huomioimista. Näin voidaan lyhyessä ajassa keskittyä kehittämistä vaativiin osaamisalueisiin, kuten työtekniikkaan ja saada opiskelijalle lisävarmuutta ja sujuvuutta työhön.

Opettajat korostavat, että Hotelli Versossa oli upeaa ohjata motivoituneita ja positiivisella asenteella olevia opiskelijoita saavuttamaan tavoitteensa. Lisäksi Aino painottaa sujuvaa ja tiivistä yhteistyötä opettajien kesken ja yrityksen kanssa. Paras palkinto myös ammatilliselle opettajalle on opiskelijan työllistyminen koulutuksen jälkeen, sillä sehän on koulutuksen päätavoite!

RekryKoulutus pähkinänkuoressa

RekryKoulutus on koulutusmalli, joka suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työnantajan, Gradian, Keski-Suomen TE-toimiston ja Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Koulutuksen sisällöt räätälöidään joustavasti yrityksen osaamistarpeiden mukaan. RekryKoulutuksen avulla voi kouluttaa juuri sellaisia osaajia, kuin yritys tarvitsee.

RekryKoulutuksessa työnantaja valitsee henkilön koulutukseen yhteistyössä TE-palvelujen kanssa. Koulutettavan tulee olla työtön tai työttömyysuhanalainen. Koulutuksen pääpaino on yrityksessä tapahtuvassa oppimisessa – aidoissa työtehtävissä yrityksen henkilöstön ohjauksessa.

Koulutus sisältää vähintään 30 prosenttia teoriaopintoja. Gradia vastaa koulutukseen kuuluvasta opiskelun ohjauksesta ja seurannasta. Koulutuksen kesto on sovittavissa ja se voi olla 10–120 päivää. Työnantaja maksaa kustannuksista 30 prosenttia eli 28,50 euroa päivässä kustakin opiskelijasta ja Keski-Suomen ELY-keskus rahoittaa koulutuksen loppuosan. Hyväksytysti suoritetun koulutuksen jälkeen opiskelija palkataan yritykseen.

Olisiko RekryKoulutus ratkaisu myös teidän yrityksen rekrytointitarpeisiin?

”RekryKoulutus on suunniteltu ratkaisuksi juuri niihin tilanteisiin, jolloin osaavaa työvoimaa ei ole saatavilla ja yritys haluaa kouluttaa itselleen ammattitaitoisia työntekijöitä. RekryKoulutus toteutetaan aina räätälöidysti yrityksen tarpeiden mukaisiksi. Täsmäosaajien kouluttamisella pystymme auttamaan yrityksiä ratkaisemaan osaajapulaa. Samalla voidaan varmistaa, että yritys saa juuri sellaisia työntekijöitä, jotka sopivat heidän työyhteisöönsä ja osaavat juuri sellaisia tietoja ja taitoja, joita yrityksessä tarvitaan. Monitahoisen yhteistyön ansiosta muun muassa koulutuksen markkinointi on tehokasta, mikä edistää yrityksen tarpeisiin sopivien hakijoiden löytymistä erinomaisesti” toteaa asiakkuuspäällikkö Petra Leppäharju-Lipitsä Gradian työelämäpalveluista.

Jos kiinnostuit, otathan yhteyttä!

asiakkuuspäällikkö
Leppäharju-Lipitsä Petra
040 341 6364
Gradia Jyväskylä
Liiketoiminta ja työelämäpalvelut
Elintarvikeala
Matkailuala
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelut
Ravitsemispalvelut
Liiketoiminta
Työelämäpalvelut
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 C, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä